آکاایران: ضرب المثل های انگلیسی عاشقانه و دوست داشتن عشق با ترجمه فارسی

  • فیسبوک
  • توییتر
  • گوگل
  • پینترست
  • تلگرام

ضرب المثل عاشقانه انگلیسی با معنی فارسی

ضرب المثل های انگلیسی

آکاایران: ضرب المثل های انگلیسی عاشقانه و دوست داشتن عشق با ترجمه فارسی

ضرب المثل های انگلیسی عاشقانه

There is no sickness like love sickness
هیچ دردی بدتر از درد عشق نیست

****

Love is without reason
عشق دلیل و منطق نمی شناسد

****

Love is a bridge between two hearts
عشق پلی است میان دو قلب عاشق

****

Love is full of troubles
راه عشق راهی پر پیچ و خم است

****

Love sees no faults
آدم عاشق کور است؛ عاشق عیب معشوق را نمی بیند

****

Love and light can not be hide
عشق و مشک پنهان نمی ماند

****

Love is like a flower which blooms with trust
عشق گلی است که در زمین اعتماد می روید

****

Love laughs at locksmiths
عشق به قفل ساز می روید

****

Love makes the world go round
من قوت ز عشق می پذیرم گر میرد عشق من بمیرم

****

When love is not madness, it is not love
عشق که به حد دیوانگی نرسید، عشق نیست
عاشق آن باشد که چون آتش بود *** گرم رو سوزنده و سرکش بود

****

War and love are as full of trouble as pleasure
جنگ و عشق هر آنقدر لذت بخش باشند به همان قدر دردسرساز هم هستند

****

Where there is love, there is no coercion
هر جا سخن از عشق است زور و اجباری در کار نیست

****

Where there is love, there is pain
عشق بدون رنج نیست
عشق با سختی همراه است

****

When poverty come in the door, love goes out the window
فقر که از در درآمد عشق از پنجره بیرون رفت

****

When there is no trust, there is no love
وقتی که اعتماد نباشد عشق هم نیست

****

All’s fair in love and war
در عشق و جنگ هر کاری رواست
هدف وسیله را توجیه می کند

****

Love is blind
عشق کور است

****

Make love not war
عشق بورز، نجنگ
تا توانی دلی به دست آور دل شکستن هنر نمی باشد

****

جمله های عاشقانه انگلیسی

A heart that loves is always young
قلبی که عشق می ورزد همیشه جوان است

****

The hardest thing to do is watch the one you love, love someone else
سخت ترین چیز این است که ببینی کسی را که دوست داری عاشق فرد دیگری است

****

We were given: Two hands to hold To legs to walk Two eyes to see Two ears to listen But why only one heart? Because the other was given to someone else For us to find
به ما دو دست داده شده است برای نگهداشتن دو پا برای راه رفتن دو گوش برای شنیدن اما چرا تنها یک قلب؟ چون قلب دیگر به فرد دیگری داده شده است که ما باید پیدا کنیم

****

If you love me, let me know If not, please gently let me go
اگر دوستم داری بهم بگو و گرنه بزار برم

****

Give her two red roses, each with a note The first note says For the woman I love and the second, For my best friend
به او دو گل رز بده رو هر گل هم نوشته ای بزار رو اولین نوشته بنویس به زنی که عاشقشم و روی دومی بنویس به بهترین دوستم

****
Pleasure of love lasts but a moment, Pain of love lasts a lifetime
لذت عشق لحظه ای طول می کشد اما غم و رنج آن یک عمر

****

I get the best feeling in the world when you say hi or even smile at me because I know, even if its just for a second, that I’ve crossed your mind
بهترین احساس زمانی به من دست می دهد که به من سلام می کنی یا لبخندی میزنی حتی اگر برای ثانیه ایی، چرا که می فهمم یرای لحظه ای به ذهنت خطور کرده ام

****

They say loving you gives pains and full of sacrifices But I’ll rather take pains and lots of sacrifices than not to be love by you
مردم بهم می گن دوست داشتنت درد و رنج ِ فقط و کلی از خود گذشتگی
میخاد، من ترجیح میدم درد بکشم و از خود گذشتگی کنم اما نبینم تو دوستم نداری

****

Falling in love is awfully simple, but falling out of love is simply awful
عاشق شدن تا حدودی آسان است اما ترک عشق وحشتناک است

****

Absence makes the heart grow fonder
دوری باعث می شود قلب اشتیاق بیشتری پیدا کند

****

Love is like a war:Easy to begin Hard to end!
عشق همچون جنگ است: آسان شروع می شود سخت تمام می شود

****

I dont know why they call it heartbreak It feels like every part of my body is broken too
من نمی دانم چرا می گویند قلب انسان می شکند گویی تمام وجودم شکسته است
Chloe Woodward

ضرب المثل انگلیسی در مورد عشق

****

Love is blind — marriage is the eye-opener
عشق چشم را می بندد اما ازدواج چشم را باز می کند

****
Anyone can be passionate, but it takes real lovers to be silly
همه می توانند پر احساس باشند اما فقط عاشقان واقعی حماقت می کندد

****

The spaces between your fingers were created so that another’s could fill them in
فاصله بین انگشتان برای این ایجاد شده است که انگشتان فرد دیگری آن فاصله را پر کن

  • فیسبوک
  • توییتر
  • گوگل
  • پینترست
  • تلگرام
.

منبع :

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکا
تبلیغات