آکاایران: سوت آغاز بزرگترین ماراتن علمی کشور، صبح دیروز پنجشنبه بیست و چهار تیر در پنج گروه آزمایشی نواخته شد. از حاشیه های این رقابت، چرت زدن و خوابیدن برخی از بود.
 
 
تصاویر: خواب عمیق سر جلسه کنکور

آکاایران: تصاویر: خواب عمیق سر جلسه کنکور

تصاویر: خواب عمیق سر جلسه کنکور
تصاویر: خواب عمیق سر جلسه کنکور
تصاویر: خواب عمیق سر جلسه کنکور
تصاویر: خواب عمیق سر جلسه کنکور
تصاویر: خواب عمیق سر جلسه کنکور
تصاویر: خواب عمیق سر جلسه کنکور
 

منبع :

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکا
تبلیغات