تاثیر معکوس موسیقی بر حافظه در سنین مختلف!
مطالعات محققان امریکایی نشان می دهد، موسیقی می تواند تاثیر معکوسی در سنین مختلف داشته باشد. افراد مسن با سکوت بهتر به یاد می آورند و جوانان با شنیدن موسیقی.

مطالعات محققان امریکایی نشان می دهد، موسیقی می تواند تاثیر معکوسی در سنین مختلف داشته باشد. افراد مسن با سکوت بهتر به یاد می آورند و جوانان با شنیدن موسیقی.
شنیدن قطعات موسیقی می تواند نقش موثری در آرام شدن احساسات داشته باشد و مطالعات پیشین محققان نیز بر این موضوع تاکید ورزیده بودند اما مطالعات اخیر، بخش جدید و متفاوتی از تاثیرات موسیقی را افشا کرده است.

 مطالعات گروهی از محققان موسسه فناوری جورجیا امریکا نشان می دهد، شنیدن موسیقی می تواند تاثیرات مختلفی را در دو گروه جوان یا افراد مسن تر داشته باشد. این مطالعه نشان داد افراد مسن تر برای یادآوری موضوعی که از یادشان رفته نیاز به سکوت دارند تا شنیدن موسیقی اما تمرکز افراد جوان تر با شنیدن موسیقی افزایش پیدا می کند.

در این مطالعه، افراد مسن تر با نمایش عکس هایی در برابر آنها مورد بررسی قرار گرفتند. زمانی که عکس های مختلفی در برابر افراد مسن قرار گرفته و دوباره عکس ها در برابر آنها قرار می گرفت و از آنها خواسته می شد تا نام اشخاص را بر زبان بیاورند. یادآوری اسامی عکس ها در دو نوبت و با پخش موسیقی (موسیقی بدون کلام یا پخش موسیقی صدای باران) یا در سکوت صورت گرفت.

زمانی که سوالات همزمان با پخش موسیقی پرسیده می شد، بازده ذهنی شخص برای به یادآوردن اسامی با 10 درصد کاهش نسبت به زمانی که سکوت بر اتاق حکم فرما بود، مواجه می شد. این تحقیقات نشان داد افزایش سن می تواند با کاهش تمرکز روبرو می شود تا با شنیدن کوچکترین صدا یا موسیقی نیز تمرکز افراد مسن بر هم بخورد


منبع: mehrnews.com

گردآوری سرگرمی آکاایران
گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکا
تبلیغات