باشگاه خبرنگاران: مسجد بیت النور در کانادا یکی از بزرگترین مساجد این کشور بوده که توسط پاکستانی های مقیم این کشور ساخته شده است.

,بزرگترین و زیباترین مسجد کانادا +عکس مسجد کانادا,بیت النور,عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


احداث این مسجد حدود 15 میلیون دلار هزینه در بر داشته است مسجد بیت النور در شهری به نام کلگری در کانادا واقع شده است و تمامی اهالی این شهر شاهد چهره واقعی اسلام خواهند بود.

,بزرگترین و زیباترین مسجد کانادا +عکس مسجد کانادا,بیت النور,عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


مسجد بیت النور چهار هزارو 500متر مساحت دارد و اسما حسنی با خط عربی بر روی یکی از ورودی های آن نمایان است.

سالن بزرگ مسجد گنجایش یک هزار و پانصد نمازگذار را دارد و در مجموع سه هزار نفر می توانند در سالن های مختلف این مسجد نماز به پا دارند.

,بزرگترین و زیباترین مسجد کانادا +عکس مسجد کانادا,بیت النور,عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


مسجد بیت النور که ساخت آن 14 سال طول کشید از مجهز ترین سیستم های شنیداری- دیداری برخوردار است.

,بزرگترین و زیباترین مسجد کانادا +عکس مسجد کانادا,بیت النور,عکس,خواندنی ها و دیدنی ها

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکا
تبلیغات