مجله مهر: ون فولکس واگن در برزیل با وجود آنکه خیلی‌ها طرفدارش هستند به آخر خط رسیده است.

سالهاست که این ون در برزیل کار خیلی‌ها راه‌ انداخته است اما حالا با وضع مقررات جدید دیگر تولید آن باید متوقف شود. مقام‌های برزیلی اعلام کرده‌اند که همه خودروهای این کشور باید مجهزه به ایربگ و ترمز ای‌بی‌اس باشند و به همین خاطر در ۳۱ دسامبر آخرین ون فولکس واگن در برزیل تولید می‌شود.

,خداحافظی با ون پرطرفدار فولکس +عکس فولکس واگن,ون,عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


,خداحافظی با ون پرطرفدار فولکس +عکس فولکس واگن,ون,عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


,خداحافظی با ون پرطرفدار فولکس +عکس فولکس واگن,ون,عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


خداحافظی با ون پرطرفدار فولکس


,خداحافظی با ون پرطرفدار فولکس +عکس فولکس واگن,ون,عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


,خداحافظی با ون پرطرفدار فولکس +عکس فولکس واگن,ون,عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


,خداحافظی با ون پرطرفدار فولکس +عکس فولکس واگن,ون,عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


,خداحافظی با ون پرطرفدار فولکس +عکس فولکس واگن,ون,عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکا
تبلیغات