برترین ها: الکس کوناهین، هنرمند جوان و بسیار مستعدی از جمهوری لتونی است که از طرح های گل و بته سبک رنسانس که پر از جزئیات ریز است برای کشیدن حشرات استفاده می کند و نقاشی هایی باورنکردنی خلق می کند. او مورد توجه و احترام بسیاری از مخاطبین هنر، منتقدین و دوستداران هنر قرار گرفته است و همه اینها را فقط با استعداد خودش و از طریق اینترنت بدست آورده است.

,حشرات به سبک رنسانس! +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


سبک متمایز الکس در ترسیم شامل استفاده از طرح های گل و گیاه و شاخ و برگ، نمادهای فرهنگی و تزئینات سنتی می شود. چیزهایی که او می کشد اغلب حشرات، حیوانات وحشی، اعضای بدن انسان و تصاویر انتزاعی هستند. او بعد از رسم طرح کلی با مداد معمولی، شروع به کامل کردن آن با قلم و جوهر می کند.

,حشرات به سبک رنسانس! +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


الکس هنرمندی خودساخته است که هرگز درس هنر نگرفته است. ولی با تمرین و کسب تجربه فراوان از پروژه های شخصی و سفارشات دیگران، به شهرت فعلی اش رسیده است.

,حشرات به سبک رنسانس! +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


او ادعا می کند که می خواهد مفهوم اصلی رنسانس را احیا کند.
,حشرات به سبک رنسانس! +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


,حشرات به سبک رنسانس! +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


,حشرات به سبک رنسانس! +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


,حشرات به سبک رنسانس! +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


,حشرات به سبک رنسانس! +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


,حشرات به سبک رنسانس! +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


,حشرات به سبک رنسانس! +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکا
تبلیغات