شفقنا: به گزارش دیلی میل، پیرمرد چینی که شاهد تخریب خانه اش از سوی شهرداری بود تصمیم به ساختن ارابه های توپ قلابی و نصب آن در اطراف خانه اش کرد تا به نوعی اعتراض خود را به تخریب خانه اش اعلام کند.

او هنگامی این کار را کرد که شهرداری خانه های اظراف را تخریب کرده بود.

در این حال منابع رسمی در چین این اقدام مرد را به دلیل قلابی بودن توپ ها غیر قانونی ندانسته و شهرداری هم گفته است تصمیم ندارد بدون رضایت مرد خانه اش را خراب کند.

,محافظت از خانه به روش مرد چینی! +عکس چین,توپ,خواندنی ها و دیدنی ها


,محافظت از خانه به روش مرد چینی! +عکس چین,توپ,خواندنی ها و دیدنی ها


,محافظت از خانه به روش مرد چینی! +عکس چین,توپ,خواندنی ها و دیدنی ها


,محافظت از خانه به روش مرد چینی! +عکس چین,توپ,خواندنی ها و دیدنی ها


,محافظت از خانه به روش مرد چینی! +عکس چین,توپ,خواندنی ها و دیدنی ها


,محافظت از خانه به روش مرد چینی! +عکس چین,توپ,خواندنی ها و دیدنی ها

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکا
تبلیغات