باشگاه خبرنگاران: مجسمه گالیور در شهر خیالی "لی لی پوت ها" در نزدیکی کوه فیجی ژاپن در سال 1997 میلادی برای جذب گردشگران راه اندازی شد، اما 5 سال پس از افتتاح به دلیل عدم استقبال مردم تعطیل شد.

,خداحافظ گالیور! +عکس گالیور,ژاپن,خواندنی ها و دیدنی ها


,خداحافظ گالیور! +عکس گالیور,ژاپن,خواندنی ها و دیدنی ها


,خداحافظ گالیور! +عکس گالیور,ژاپن,خواندنی ها و دیدنی ها


,خداحافظ گالیور! +عکس گالیور,ژاپن,خواندنی ها و دیدنی ها


,خداحافظ گالیور! +عکس گالیور,ژاپن,خواندنی ها و دیدنی ها


,خداحافظ گالیور! +عکس گالیور,ژاپن,خواندنی ها و دیدنی ها

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکا
تبلیغات