تابناک: اسکار ناوارس، مردی ۸۳ ساله و اهل مکزیک است که به دلیل مستمری ناچیز ۱۵۳ دلاری‌اش نمی‌تواند خانه‌ای را اجاره کند و به همین دلیل پس از جدایی از همسرش، مدت ۱۰ سال است که در درون یک فولکس قورباغه‌ای زندگی می‌کند.

,زندگی مرد 83 ساله در فولکس قورباغه‌ای! فولکس,اسکار ناوارس,خواندنی ها و دیدنی ها


,زندگی مرد 83 ساله در فولکس قورباغه‌ای! فولکس,اسکار ناوارس,خواندنی ها و دیدنی ها


,زندگی مرد 83 ساله در فولکس قورباغه‌ای! فولکس,اسکار ناوارس,خواندنی ها و دیدنی ها


,زندگی مرد 83 ساله در فولکس قورباغه‌ای! فولکس,اسکار ناوارس,خواندنی ها و دیدنی ها


,زندگی مرد 83 ساله در فولکس قورباغه‌ای! فولکس,اسکار ناوارس,خواندنی ها و دیدنی ها


,زندگی مرد 83 ساله در فولکس قورباغه‌ای! فولکس,اسکار ناوارس,خواندنی ها و دیدنی ها

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکا
تبلیغات