تاپ ناپ: یک طراح صنعتی با نام اختصاری اسنو ویولنت قند هایی به شکل استخوان و جمجمه طراحی کرده است. هدف از طراحی این نوع قند این است که فرد استفاده کننده با دیدن آنها متوجه خطر خوردن بیش از حد قند شود و کمتر قند مصرف کند. عکس ها و تصاویری از این قند های حبه ای طرح دار در این آلبوم خواهید دید.

,اخطار جالب برای دوست داران قند +عکس قند,جالب,خواندنی ها و دیدنی ها


,اخطار جالب برای دوست داران قند +عکس قند,جالب,خواندنی ها و دیدنی ها


,اخطار جالب برای دوست داران قند +عکس قند,جالب,خواندنی ها و دیدنی ها


,اخطار جالب برای دوست داران قند +عکس قند,جالب,خواندنی ها و دیدنی ها


,اخطار جالب برای دوست داران قند +عکس قند,جالب,خواندنی ها و دیدنی ها


,اخطار جالب برای دوست داران قند +عکس قند,جالب,خواندنی ها و دیدنی ها


,اخطار جالب برای دوست داران قند +عکس قند,جالب,خواندنی ها و دیدنی ها


,اخطار جالب برای دوست داران قند +عکس قند,جالب,خواندنی ها و دیدنی ها

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکا
تبلیغات