تاپ ناپ: آرایشگر Tal Peleg هنرمندی خلاق است که صورت و چشم را یک بوم برای آثار هنری زیبا می داند. او با رنگ ها و لوازم آرایشی به جز آرایش چشم به خلق نقاشی های کوچک و زیبا روی پلک علاقه دارد.در این آلبوم بعضی از آثار آرایشی او بر روی چشم و پلک را مشاهده می کنید.

,نقاشی‌های جالب و دیدنی بر روی پلک آرایشگر,نقاشی,پلک,خواندنی ها و دیدنی ها


,نقاشی‌های جالب و دیدنی بر روی پلک آرایشگر,نقاشی,پلک,خواندنی ها و دیدنی ها


,نقاشی‌های جالب و دیدنی بر روی پلک آرایشگر,نقاشی,پلک,خواندنی ها و دیدنی ها


,نقاشی‌های جالب و دیدنی بر روی پلک آرایشگر,نقاشی,پلک,خواندنی ها و دیدنی ها


,نقاشی‌های جالب و دیدنی بر روی پلک آرایشگر,نقاشی,پلک,خواندنی ها و دیدنی ها


,نقاشی‌های جالب و دیدنی بر روی پلک آرایشگر,نقاشی,پلک,خواندنی ها و دیدنی ها


,نقاشی‌های جالب و دیدنی بر روی پلک آرایشگر,نقاشی,پلک,خواندنی ها و دیدنی ها


,نقاشی‌های جالب و دیدنی بر روی پلک آرایشگر,نقاشی,پلک,خواندنی ها و دیدنی ها


,نقاشی‌های جالب و دیدنی بر روی پلک آرایشگر,نقاشی,پلک,خواندنی ها و دیدنی ها

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکا
تبلیغات