تاپ ناپ: پینگو یا  هایدرولاکولیت به تپه هایی گفته میشود که معمولا در مناطق قطبی دیده میشوند. پینگو ها در واقع نه کوه هستند و نه تپه بلکه یک قطعه یخ پوشیده شده با خاک هستند. هسته این تپه ها از یخ تشکیل شده است. این تپه های مصنوعی یخیمیتوانند به ارتفاع 70 متر و قطر 600 متر برسند. این تپه ها معمولا در مناطقی ایجاد میشود که خاک یخ نزده در اطراف زمین های یخی قرار بگیرد. پینگو ها هر ساله تنها چند سانتیمتر رشد میکنند و برای ایجاد چنین پینگویی کهدر عکس ها میبینید چند دهه زمان نیاز است. توکتویاکتوک نام منطقه ای در کانادا است که بیش از 1300 عدد از این پینگو ها را در خود جای داده است. بعضی از انها عمر 1000 ساله دارند. تعدادی از این پینگو ها را در این آلبوماز تاپ ناپ مشاهده میکنید.

,پینگو, یک پدیده جالب در طبیعت +عکس پینگو,خواندنی ها و دیدنی ها


,پینگو, یک پدیده جالب در طبیعت +عکس پینگو,خواندنی ها و دیدنی ها


,پینگو, یک پدیده جالب در طبیعت +عکس پینگو,خواندنی ها و دیدنی ها


,پینگو, یک پدیده جالب در طبیعت +عکس پینگو,خواندنی ها و دیدنی ها


,پینگو, یک پدیده جالب در طبیعت +عکس پینگو,خواندنی ها و دیدنی ها


,پینگو, یک پدیده جالب در طبیعت +عکس پینگو,خواندنی ها و دیدنی ها


,پینگو, یک پدیده جالب در طبیعت +عکس پینگو,خواندنی ها و دیدنی ها


,پینگو, یک پدیده جالب در طبیعت +عکس پینگو,خواندنی ها و دیدنی ها


,پینگو, یک پدیده جالب در طبیعت +عکس پینگو,خواندنی ها و دیدنی ها

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکا
تبلیغات