خبرگزاری مهر: هر سال در چنین روزهایی صدها کشاورز به همراه بوفالوهای خود از سراسر تایلند در استان چنبوری این کشور دور هم جمع می شوند تا در مسابقات بوفالو سواری که قدمت آن به 140 سال می رسد شرکت کنند. این مراسم با هدف تجلیل از این حیوانات سخت کوش که نقشی مهم در فعالیت های کشاورزی دارند، برگزار می گردد.

,مسابقات بوفالو سواری در تایلند +عکس مسابقات,بوفالو سواری,تایلند,خواندنی ها و دیدنی ها


,مسابقات بوفالو سواری در تایلند +عکس مسابقات,بوفالو سواری,تایلند,خواندنی ها و دیدنی ها


,مسابقات بوفالو سواری در تایلند +عکس مسابقات,بوفالو سواری,تایلند,خواندنی ها و دیدنی ها


,مسابقات بوفالو سواری در تایلند +عکس مسابقات,بوفالو سواری,تایلند,خواندنی ها و دیدنی ها


,مسابقات بوفالو سواری در تایلند +عکس مسابقات,بوفالو سواری,تایلند,خواندنی ها و دیدنی ها


,مسابقات بوفالو سواری در تایلند +عکس مسابقات,بوفالو سواری,تایلند,خواندنی ها و دیدنی ها


,مسابقات بوفالو سواری در تایلند +عکس مسابقات,بوفالو سواری,تایلند,خواندنی ها و دیدنی ها


,مسابقات بوفالو سواری در تایلند +عکس مسابقات,بوفالو سواری,تایلند,خواندنی ها و دیدنی ها


,مسابقات بوفالو سواری در تایلند +عکس مسابقات,بوفالو سواری,تایلند,خواندنی ها و دیدنی ها


,مسابقات بوفالو سواری در تایلند +عکس مسابقات,بوفالو سواری,تایلند,خواندنی ها و دیدنی ها


,مسابقات بوفالو سواری در تایلند +عکس مسابقات,بوفالو سواری,تایلند,خواندنی ها و دیدنی ها


,مسابقات بوفالو سواری در تایلند +عکس مسابقات,بوفالو سواری,تایلند,خواندنی ها و دیدنی ها

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکا
تبلیغات