.
.
صفحه خانگی خواندنی دیدنی اولین کامپیوتر خانگی ایران +عکس -آکا
.
.
.

اولین کامپیوتر خانگی ایران +عکس -آکا

پرتال آکاایران سایت خبرگزاری آکا بخش خنده دار طنز خنده بازار قسمت خواندنی ها و دیدنی ها - اولین کامپیوتر خانگی ایران +عکس
عصرایران: گویا این عکس مربوط به اولین کامپیوتر شخصی (خانگی) وارد شده به ایران در سال ۱۳٥٤ است که امیرعباس هویدا در حال امتحان کردن آن است.


خواندنی ها و دیدنی ها - اولین کامپیوتر خانگی ایران +عکس

گردآوری سرگرمی آکاایران
برچسب ها:
کامپیوتر خانگی
.
ایران
.
عکس
.
Untitled Document

.

مروری برگذشته

.
.
.
.
.
.
.