تصاویر جالب از مرد هندی که مار کبر پرورش میدهد!!

آکاایران: شغل این آقا پرورش مارهای افعی است. واوا سورش ، این مرد هندی شغل عجیبی دارد. او یک پرورش دهنده و رام کننده مار است. او همچنان با مار ها سر و کله میزند که گویی یک موش در دست گرفته است. او با نمایش تسلطش بر مار ها هزینه زندگی خود را در میآورد.برای مشاهده تصاویر بیشتر از این شغل عجیب و رابطه این مرد با مارهای افعی در ادامه مطلب با آکا همراه باشید.

 

تصاویر جالب از مرد هندی که مار کبر پرورش میدهد!!

این مرد مار افعی پرورش 

تصاویر جالب از مرد هندی که مار کبر پرورش میدهد!!

این مرد مار افعی پرورش 

تصاویر جالب از مرد هندی که مار کبر پرورش میدهد!!

 

تصاویر جالب از مرد هندی که مار کبر پرورش میدهد!!

 

تصاویر جالب از مرد هندی که مار کبر پرورش میدهد!!

 

تصاویر جالب از مرد هندی که مار کبر پرورش میدهد!!

 

تصاویر جالب از مرد هندی که مار کبر پرورش میدهد!!

 

تصاویر جالب از مرد هندی که مار کبر پرورش میدهد!!

این مرد مار افعی پرورش

تصاویر جالب از مرد هندی که مار کبر پرورش میدهد!!

 این مرد مار افعی پرورش

تصاویر جالب از مرد هندی که مار کبر پرورش میدهد!!

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات