تصاویر جالب از مجری ای که هیچوقت پیر نمیشود!!

آکاآپ:در این مقاله از مجموعه مقالات جالب انگیز آکا,  تصاویر جالبی ازگذر عمر 22 ساله خانم "یانگ" هواشناس زن چینی را مشاهده خواهید کرد که بدون تملق باید گفت طی این سالها هیچ تغییری در چهره و جوانی او ایجاد نشده است. خانم یانگ از سال 1996 تا سال 2018 ، بیش از دو دهه به عنوان مجری هواشناسی یکی از شبکه های ماهواره ای چین فعالیت میکند. بیشتر کاربران فضای مجازی با انتشار عکس های خانم یانگ عقیده دارند که  او حتی جوان تر از سال 1996 شده !! برای مشاهده تمامی تصاویر این مجری در طول سال ها در ادامه مطلب با آکا همراه باشید.

 

عکس چهره هواشناس زن چینی از 22 سال پیش تا امروز

 

تصاویر جالب از مجری ای که هیچوقت پیر نمیشود!!

عکس 22 سال پیش هواشناس زن چینی

تصاویر جالب از مجری ای که هیچوقت پیر نمیشود!!

تصاویر جالب از مجری ای که هیچوقت پیر نمیشود!!

تصاویر جالب از مجری ای که هیچوقت پیر نمیشود!!

تصاویر جالب از مجری ای که هیچوقت پیر نمیشود!!

هواشناس زن چینی بدون تغییر و نشانه ای از پیری طی 2 دهه

تصاویر جالب از مجری ای که هیچوقت پیر نمیشود!!

تصاویر جالب از مجری ای که هیچوقت پیر نمیشود!!

تصاویر جالب از مجری ای که هیچوقت پیر نمیشود!!

تصاویر جالب از مجری ای که هیچوقت پیر نمیشود!!

تصاویر جالب از مجری ای که هیچوقت پیر نمیشود!!

تصاویر جالب از مجری ای که هیچوقت پیر نمیشود!!

تصاویر جالب از مجری ای که هیچوقت پیر نمیشود!!

تصاویر جالب از مجری ای که هیچوقت پیر نمیشود!!

تصاویر جالب از مجری ای که هیچوقت پیر نمیشود!!

تصاویر جالب از مجری ای که هیچوقت پیر نمیشود!!

 

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات