تصاویری از بزرگداشت سگ ها در نپال!!

آکاایران:   سگ‌ها در نپال یک روز از سال را به عنوان بزرگداشت از سگ, مورد احترام اند، چرا که مردم نپال، آنها را پیام‌آوران یاماراج یا خدای مرگ می‌دانند و تصور می‌کنند که محبت به آن‌ها عمر را طولانی می‌کند. این سگ در این روز در پناهگاه حیوانات به حلقه گلی آذین شده و بر پیشانی‌اش تیکا یا علامت قرمزرنگی نقش کرده‌اند که علامت خاص هندو‌ها برای تبرک است.

 

تصاویری از بزرگداشت سگ ها در نپال!!

این سگ در این روز در پناهگاه حیوانات به حلقه گلی آذین شده و بر پیشانی‌اش تیکا یا علامت قرمزرنگی نقش کرده‌اند که علامت خاص هندوها برای تبرک است.

تصاویری از بزرگداشت سگ ها در نپال!!

تصاویری از بزرگداشت سگ ها در نپال!!

تصاویری از بزرگداشت سگ ها در نپال!!

تصاویری از بزرگداشت سگ ها در نپال!!

تصاویری از بزرگداشت سگ ها در نپال!!

 

تصاویری از بزرگداشت سگ ها در نپال!!

تصاویری از بزرگداشت سگ ها در نپال!!

تصاویری از بزرگداشت سگ ها در نپال!!

تصاویری از بزرگداشت سگ ها در نپال!!

تصاویری از بزرگداشت سگ ها در نپال!!

تصاویری از بزرگداشت سگ ها در نپال!!

 
گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات