تصاویر جالب از کشف اغذیه‌فروشی 2000 ساله!

مسئولان کاوش در ویرانه‌های شهر پمپئی اعلام کردند که نوعی پیشخوان اغذیه‌فروشی خیابانی را در شهر رم باستان کشف کرده‌اند که در وضعیت مناسبی قرار دارد و با طرح‌های رنگی تزئین شده است. این پیشخوان در محوطه پارک باستان‌شناسی رجیوی ۵ کشف شد جایی که هنوز عموم مردم اجازه بازدید از آن را ندارند، شهر پمپئی در ایتالیا در سال ۷۹ میلادی با همه ساکنانش در زیر خاکستر آتشفشان کوه وزوویوس دفن شد.

تصاویر جالب از کشف اغذیه‌فروشی 2000 ساله!

تصاویر جالب از کشف اغذیه‌فروشی 2000 ساله!

تصاویر جالب از کشف اغذیه‌فروشی 2000 ساله!

تصاویر جالب از کشف اغذیه‌فروشی 2000 ساله!

تصاویر جالب از کشف اغذیه‌فروشی 2000 ساله!

تصاویر جالب از کشف اغذیه‌فروشی 2000 ساله!

تصاویر جالب از کشف اغذیه‌فروشی 2000 ساله!

تصاویر جالب از کشف اغذیه‌فروشی 2000 ساله!

تصاویر جالب از کشف اغذیه‌فروشی 2000 ساله!

تصاویر جالب از کشف اغذیه‌فروشی 2000 ساله!

تصاویر جالب از کشف اغذیه‌فروشی 2000 ساله!

تصاویر جالب از کشف اغذیه‌فروشی 2000 ساله!

تصاویر جالب از کشف اغذیه‌فروشی 2000 ساله!

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات