پدیده ای جالب و شگفت انگیز در آسمان استرالیا(عکس)

پدیده ای شگفت انگیز که در آسمان استرالیا رخ داد. یک کاربر با عنوان بیگ_مک_هارت_اتک( big_mac_heart_attack ) (چاله های شبیه مشت در ابرها که شامل قطرات آب فوق سرد شده هستند.) این واقعه غیر معمول با نام چاله فال استریک (Fallstreak hole ) (یا معمولاً چاله مشت ابر) شناخته شده است.

 

پدیده ای جالب و شگفت انگیز در آسمان استرالیا(عکس)

این چاله ها زمانی که دمای آب در ابرها زیر دمای یخ زدگی باشد شکل می گیرند. اما در این زمان هنوز آب به دلیل کمبود کریستال های تشکیل شده از هسته یخ ها (فرایند کاهش دمای آب به زیر دمای یخ زدگی بدون این که آب یخ بزند) یخ نزده است.

پدیده ای جالب و شگفت انگیز در آسمان استرالیا(عکس)

زمانی که کریستال های یخ شکل بگیرند، به دلیل فرایند برگرون (فرایند رشد کریستال یخ در فاز مخلوط آب فوق سرد و یخ در ابرها) تاثیر دومینو ظاهر می شود که باعث بخار شدن قطره های آب حول کریستال ها می گردد. این اتفاق باعث ایجاد یک چاله بزرگ و معمولا دایروی در ابرها می گردد.

پدیده ای جالب و شگفت انگیز در آسمان استرالیا(عکس)

 

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات