آکاایران: قبل از هر چیز امیدوارم مرور خاطرات تبلیغات ایران شما را از پاسخ گویی به دو سوال اصلی این یادداشت غافل نکند. اما اصل مطلب. قطعا کارکرد تبلیغات این نیست که صرفا مخاطب را سرگرم کند و به بخشی از خاطرات او تبدیل شود. اما بررسی تاریخ تبلیغات ایران نشان می دهد که برخی از تبلیغات آنچنان در ذهن مخاطب نشسته است که به عنوان بخشی از خاطرات تبلیغاتی او تبدیل شده است.

شاید خیلی از ما با دیدن این تصاویر و خاطره های دهه 60/70 و ماقبل اشک از چشمانمون جاری بشه. دلتنگ روزهای خوب گذشته ای بشیم که امکاناتی وجود نداشت . اگر داشت خیلی کم و اندک و محدود بود.شاید هم از آن دست از بچه های دیروزی باشید که با دیدن این خاطرات به یاد شرایط مطلوب یا روزهای بد گذشته بیافتید و بگویید همان بهتر که رفت.

تبلیغات جالب و نوسالژی قبل انقلاب + عکس

 

تبلیغات جالب و نوسالژی قبل انقلاب + عکس

تبلیغات جالب و نوسالژی قبل انقلاب + عکس

تبلیغات جالب و نوسالژی قبل انقلاب + عکس

تبلیغات جالب و نوسالژی قبل انقلاب + عکس

تبلیغات جالب و نوسالژی قبل انقلاب + عکس

 

تبلیغات جالب و نوسالژی قبل انقلاب + عکس

تبلیغات جالب و نوسالژی قبل انقلاب + عکس

تبلیغات جالب و نوسالژی قبل انقلاب + عکس

تبلیغات جالب و نوسالژی قبل انقلاب + عکس

تبلیغات جالب و نوسالژی قبل انقلاب + عکس

تبلیغات جالب و نوسالژی قبل انقلاب + عکس

تبلیغات جالب و نوسالژی قبل انقلاب + عکس

تبلیغات جالب و نوسالژی قبل انقلاب + عکس

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات