آکاایران: من عاشق عکاسی ماکرو هستم. عکاسی ماکرو توجهم را به چیزهایی جلب می کند که هیچ وقت به آن دقت و توجه ندارم. دنیایی جدید در قلب دنیا.
امتیاز خبر: 96 از 100 تعداد رای دهندگان 140
وبسایت بدونیم - مریم اسدی: من عاشق عکاسی ماکرو هستم. عکاسی ماکرو توجهم را به چیزهایی جلب می کند که هیچ وقت به آن دقت و توجه ندارم. دنیایی جدید در قلب دنیا. این عکاس خلاق برای عکاسی از دنیای شگفت انگیز قطره ها از آب و روغن استفاده کرده است.
 
دنیای شگفت انگیز قطره های آب و روغن

آکاایران: دنیای شگفت انگیز قطره های آب و روغن

 
 
دنیای شگفت انگیز قطره های آب و روغن
 
 
دنیای شگفت انگیز قطره های آب و روغن
 
 
دنیای شگفت انگیز قطره های آب و روغن
 
 
دنیای شگفت انگیز قطره های آب و روغن
 
 
دنیای شگفت انگیز قطره های آب و روغن
 
 
دنیای شگفت انگیز قطره های آب و روغن
 
 
دنیای شگفت انگیز قطره های آب و روغن
 
 
دنیای شگفت انگیز قطره های آب و روغن
 
 
دنیای شگفت انگیز قطره های آب و روغن
 
 
دنیای شگفت انگیز قطره های آب و روغن
 
 
دنیای شگفت انگیز قطره های آب و روغن
 
 
دنیای شگفت انگیز قطره های آب و روغن
 
 
دنیای شگفت انگیز قطره های آب و روغن
 
 
دنیای شگفت انگیز قطره های آب و روغن
 
 
دنیای شگفت انگیز قطره های آب و روغن
 
 
دنیای شگفت انگیز قطره های آب و روغن
 
 
دنیای شگفت انگیز قطره های آب و روغن
 
 
دنیای شگفت انگیز قطره های آب و روغن
 

منبع :

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات