تست هوش جالب معمای چوب کبریتی

آکاایران: تست هوش جالب معمای چوب کبریتی

آکاایران: تست هوش تصویری با جواب, معمای چوب کبریت ها, تست هوش چوب کبریت

به عکس زیر نگاه کنید و چوب کبریترا جابه جا کنید تا معما حل شود

تعدادی چوب کبریت داریم. به نظر می رسد معادله اشتباهی پیش رو داشته باشیم. ولی خوب… کافیست یک چوب کبریت را جابجا کنیم تا همه چیز به خوبی و خوشی تمام شود!

برای پاسخ می توانید معادله تساوی جدید را بنویسید. به نظر شما برای این معما چند جواب می تواند وجود داشته باشد؟

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

پاسخ تست هوش: معمای چوب کبریتی 

سه حالت امکان پذیر است (در شکل نیز مشخص شده است)

5+4=9

0+4=4

8-4=4

تست هوش جالب معمای چوب کبریتی

معمای چوب کبریت

منبع :

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات