در این بخش از سایت آکاایران عکس و تصاویری از دلفین ها را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر


تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر  

عکس از دلفین ها

در گزارشی از نمایش رفتار محبت آمیز دلفین های خالدار خبر داده شده که این دلفین ها در زمان مرگ کودکانشان و پیش از آغاز متلاشی شدن دلفین های مرده عزاداری می کنند.


انسان ها تنها گونه های زیستی نیستند که به خاطر مرگ عزیزانشان عزاداری می کنند،این رفتار در میان بسیاری از پستانداران، از جمله دلفین ها رواج دارد که با رفتارهای دلسوزانه و عزادارانه احساسات خود را برای فرزندان از دست رفته شان بروز می دهند و تشیع جنازه و رفتارهای عزاداری از خود نمایش می دهند که این رفتار حیوانات باعث حیرت بسیاری از دانشمندان می شود.
دلفین ها پستاندارانی دریازی از راسته آب بازسانان هستند که رابطه نزدیکی با نهنگ ها و گرازماهی ها دارند.اجداد این جانوران جفت سمانی بودند که نزدیک به ۵۰ میلیون سال پیش برای پیدا کردن غذا از خشکی به دریا وارد شدند.اکنون محققان در مطالعه ای جدید دریافته اند دلفین های خالدار اقیانوس اطلس که با نام استنلا فرونتالیز شناسایی می شوند نیز برای فرزندان نوزاد خود که به دلایل مختلف می میرند، عزاداری می کنند.
دانشمندان دانشگاه پورتوی پرتغال از نمایش رفتار محبت آمیز توسط چهار دلفین بالغ در تشییع جنازه یک بچه دلفین در نزدیکی ساحل مادیرا در پرتغال خبر دادند.
این محققان به بررسی دو نمونه رفتار محبت آمیز و دلسوزانه در میان دلفین ها پرداختند.
نمونه اول توسط یک قایقران گردشگر در میان چهار دلفین بالغ مشاهده شد که بدن یک بچه دلفین مرده را برای نیم ساعت بر روی پشت و سر خود حمایت می کردند.

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر  

عکس دلفین

نمونه دوم توسط یکی از کارکنان یک قایق تحقیقاتی مشاهده شد که طی آن یک دلفین احتمالا مادر، بدن فرزند مرده خود را روی سطح آب حمل می کرد.

معاینات پس از مرگ بر روی این دلفین های مرده و همچنین دو بچه دلفین مرده دیگر که به تنهایی روی آب شناور بودند، انجام شد. بر اساس نتایج بدست آمده، هر چهار دلفین به علل طبیعی و نه بخاطر شکار یا رفتارهای وحشیانه گروهی مرده بودند.
به گفته محققان، نمونه های دیگر تشییع جنازه دلفین های مرده توسط دلفین های دیگر برای چند روز مشاهده شده بود اما بنظر می رسد که دلفین های خالدار اقیانوس اطلس بسیار سریع و پیش از آغاز متلاشی شدن بچه دلفین های مرده عزاداری می کنند.

دلفین های پوزه بطری، سمور آبی، فک بندرگاه، میمون ها و فیل ها در میان حیواناتی هستند که بنظر می رسد برای اعضای مرده خانواده خود عزاداری می کنند.
اگرچه اثبات این مطلب بسیار مشکل است اما محققان بر این تصورند که می توان دلفین های خالدار را در گروه دارای هوش هیجانی جای داد.

با ما همراه باشید تا در ادامه تصاویر دیگری از دلفین ها را مشاهده کنید.
 
تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

عکس از دلفین ها

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

عکس دلفین

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

دلفین

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

عکس دلفین

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

عکس از دلفین ها

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

عکس دلفین

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

تصاویری از دلفین ها

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

تصاویری از دلفین ها

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

تصاویری از دلفین

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

تصاویری از دلفین ها

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

عکس دلفین

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

تصاویری از دلفین

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

تصاویری از دلفین

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

دلفین

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

عکس دلفین

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

تصاویری از دلفین

 تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

عکس از دلفین ها

 تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

تصاویری از دلفین

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

عکس از دلفین ها

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

عکس از دلفین ها

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

دلفین

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

تصاویری از دلفین ها

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

عکس دلفین

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

تصاویری از دلفین

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

تصاویری از دلفین ها

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

دلفین

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

دلفین

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

عکس دلفین

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

تصاویری از دلفین

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

عکس دلفین

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

تصاویری از دلفین ها

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

تصاویری از دلفین

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

تصاویری از دلفین ها

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

تصاویری از دلفین

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

تصاویری از دلفین

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

تصاویری از دلفین ها

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

دلفین

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

تصاویری از دلفین ها

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

تصاویری از دلفین

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

عکس از دلفین ها

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

تصاویری از دلفین

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

تصاویری از دلفین ها

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

عکس از دلفین ها

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

تصاویری از دلفین ها

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

تصاویری از دلفین

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

عکس از دلفین ها

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

دلفین

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

دلفین

تصاویری از دلفین ها | تشییع جنازه و عزاداری دلفین ها + تصاویر

عکس از دلفین ها


گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکا
صفحه 1 از 1
پربازدیدها
تبلیغات