خبرگزاری مهر: یارگاه سفالگری برادران قابچی از معدود یارگاه‌های سنتی سفالگری است یه تمام مراحل ساخت سفال ازجمله تهیه خای، گل و لعاب و همچنین ساخت و پخت و لعاب زنی، توسط برادران قابچی انجام می شود و از سال ۱۳۲۷‬در محله سرخاب تبریز فعالیت می کند.

,یارگاه سفالگری سنتی در تبریز +عکس سفالگری,یارگاه,قابچی,جالب انگیز


,یارگاه سفالگری سنتی در تبریز +عکس سفالگری,یارگاه,قابچی,جالب انگیز


,یارگاه سفالگری سنتی در تبریز +عکس سفالگری,یارگاه,قابچی,جالب انگیز


,یارگاه سفالگری سنتی در تبریز +عکس سفالگری,یارگاه,قابچی,جالب انگیز


,یارگاه سفالگری سنتی در تبریز +عکس سفالگری,یارگاه,قابچی,جالب انگیز


,یارگاه سفالگری سنتی در تبریز +عکس سفالگری,یارگاه,قابچی,جالب انگیز


,یارگاه سفالگری سنتی در تبریز +عکس سفالگری,یارگاه,قابچی,جالب انگیز


,یارگاه سفالگری سنتی در تبریز +عکس سفالگری,یارگاه,قابچی,جالب انگیز


,یارگاه سفالگری سنتی در تبریز +عکس سفالگری,یارگاه,قابچی,جالب انگیز


,یارگاه سفالگری سنتی در تبریز +عکس سفالگری,یارگاه,قابچی,جالب انگیز


,یارگاه سفالگری سنتی در تبریز +عکس سفالگری,یارگاه,قابچی,جالب انگیز


,یارگاه سفالگری سنتی در تبریز +عکس سفالگری,یارگاه,قابچی,جالب انگیز


,یارگاه سفالگری سنتی در تبریز +عکس سفالگری,یارگاه,قابچی,جالب انگیز


,یارگاه سفالگری سنتی در تبریز +عکس سفالگری,یارگاه,قابچی,جالب انگیز

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات