خبرگزاری مهر: پیست اسکی دیزین در شهرستان کرج در استان البرز واقع شده‌است. و اولین پیست اسکی در ایران است که از طرف فدراسیون جهانی اسکی مورد تائید برای برگزاری مسابقات رسمی شناخته شد و عنوان بین‌المللی به خود گرفت.

,عکس: اینجا پیست اسکی دیزین است پیست اسکی,دیزین,اسکی,جالب انگیز


,عکس: اینجا پیست اسکی دیزین است پیست اسکی,دیزین,اسکی,جالب انگیز


,عکس: اینجا پیست اسکی دیزین است پیست اسکی,دیزین,اسکی,جالب انگیز


,عکس: اینجا پیست اسکی دیزین است پیست اسکی,دیزین,اسکی,جالب انگیز


,عکس: اینجا پیست اسکی دیزین است پیست اسکی,دیزین,اسکی,جالب انگیز


,عکس: اینجا پیست اسکی دیزین است پیست اسکی,دیزین,اسکی,جالب انگیز


,عکس: اینجا پیست اسکی دیزین است پیست اسکی,دیزین,اسکی,جالب انگیز


,عکس: اینجا پیست اسکی دیزین است پیست اسکی,دیزین,اسکی,جالب انگیز


,عکس: اینجا پیست اسکی دیزین است پیست اسکی,دیزین,اسکی,جالب انگیز


,عکس: اینجا پیست اسکی دیزین است پیست اسکی,دیزین,اسکی,جالب انگیز


,عکس: اینجا پیست اسکی دیزین است پیست اسکی,دیزین,اسکی,جالب انگیز


,عکس: اینجا پیست اسکی دیزین است پیست اسکی,دیزین,اسکی,جالب انگیز


,عکس: اینجا پیست اسکی دیزین است پیست اسکی,دیزین,اسکی,جالب انگیز


,عکس: اینجا پیست اسکی دیزین است پیست اسکی,دیزین,اسکی,جالب انگیز


,عکس: اینجا پیست اسکی دیزین است پیست اسکی,دیزین,اسکی,جالب انگیز


,عکس: اینجا پیست اسکی دیزین است پیست اسکی,دیزین,اسکی,جالب انگیز


,عکس: اینجا پیست اسکی دیزین است پیست اسکی,دیزین,اسکی,جالب انگیز


,عکس: اینجا پیست اسکی دیزین است پیست اسکی,دیزین,اسکی,جالب انگیز


,عکس: اینجا پیست اسکی دیزین است پیست اسکی,دیزین,اسکی,جالب انگیز

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات