خبرگزاری مهر: در حالی که طالبان تهدید کرده که جلوی تلاش های دولت پاکستان برای ریشه کنی بیماری فلج اطفال را خواهد گرفت،دولت این کشور صدها پدر و مادر را به دلیل جلوگیری از واکسینه شدن کودکانشان بازداشت کرده است.

,عکس: مبارزه با فلج اطفال در پاکستان مبارزه,فلج اطفال,پاکستان,جالب انگیز


,عکس: مبارزه با فلج اطفال در پاکستان مبارزه,فلج اطفال,پاکستان,جالب انگیز


,عکس: مبارزه با فلج اطفال در پاکستان مبارزه,فلج اطفال,پاکستان,جالب انگیز


,عکس: مبارزه با فلج اطفال در پاکستان مبارزه,فلج اطفال,پاکستان,جالب انگیز


,عکس: مبارزه با فلج اطفال در پاکستان مبارزه,فلج اطفال,پاکستان,جالب انگیز


,عکس: مبارزه با فلج اطفال در پاکستان مبارزه,فلج اطفال,پاکستان,جالب انگیز


,عکس: مبارزه با فلج اطفال در پاکستان مبارزه,فلج اطفال,پاکستان,جالب انگیز


,عکس: مبارزه با فلج اطفال در پاکستان مبارزه,فلج اطفال,پاکستان,جالب انگیز


,عکس: مبارزه با فلج اطفال در پاکستان مبارزه,فلج اطفال,پاکستان,جالب انگیز


,عکس: مبارزه با فلج اطفال در پاکستان مبارزه,فلج اطفال,پاکستان,جالب انگیز


,عکس: مبارزه با فلج اطفال در پاکستان مبارزه,فلج اطفال,پاکستان,جالب انگیز


,عکس: مبارزه با فلج اطفال در پاکستان مبارزه,فلج اطفال,پاکستان,جالب انگیز


,عکس: مبارزه با فلج اطفال در پاکستان مبارزه,فلج اطفال,پاکستان,جالب انگیز


,عکس: مبارزه با فلج اطفال در پاکستان مبارزه,فلج اطفال,پاکستان,جالب انگیز


,عکس: مبارزه با فلج اطفال در پاکستان مبارزه,فلج اطفال,پاکستان,جالب انگیز

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات