تاپ ناپ: برای دهه ها انیمیشن های خوش ساخت شرکت والت دیسنی بهترین کارتون های دنیا بودند. در آن زمان با توجه به نبود تکنولوژی های امروز طراحان برای هر چه طبیعی تر نقاشی کردن شخصیت های کارتونی به ساده ترین ابزار ممکن روی آورده بودند. آنها با نگاه کردن در آینه و بازی کردن با اجزای صورت خود میتوانستند احساسات مورد نظر خود را به بهترین روش بر روی کاغذ بیاورند. دراین تصاویر عکس هایی از حدود 70 سال قبل مشاهده میکنید که طراحان در آن درحال طراحی شخصیت ها هستند.

,راز طراحان انیمیشن والت دیسنی +عکس انیمیشن,والت دیسنی,طراحان,جالب انگیز


,راز طراحان انیمیشن والت دیسنی +عکس انیمیشن,والت دیسنی,طراحان,جالب انگیز


,راز طراحان انیمیشن والت دیسنی +عکس انیمیشن,والت دیسنی,طراحان,جالب انگیز


,راز طراحان انیمیشن والت دیسنی +عکس انیمیشن,والت دیسنی,طراحان,جالب انگیز


,راز طراحان انیمیشن والت دیسنی +عکس انیمیشن,والت دیسنی,طراحان,جالب انگیز


,راز طراحان انیمیشن والت دیسنی +عکس انیمیشن,والت دیسنی,طراحان,جالب انگیز


,راز طراحان انیمیشن والت دیسنی +عکس انیمیشن,والت دیسنی,طراحان,جالب انگیز


,راز طراحان انیمیشن والت دیسنی +عکس انیمیشن,والت دیسنی,طراحان,جالب انگیز


,راز طراحان انیمیشن والت دیسنی +عکس انیمیشن,والت دیسنی,طراحان,جالب انگیز


,راز طراحان انیمیشن والت دیسنی +عکس انیمیشن,والت دیسنی,طراحان,جالب انگیز


,راز طراحان انیمیشن والت دیسنی +عکس انیمیشن,والت دیسنی,طراحان,جالب انگیز

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات