فرارو: بوفالوی شجاع با مقاومت در برابر سه شیر ماده گرسنه توانست فرزند کم سن و سالش را از کشته و خورده شدن نجات دهد.

سه شیر گرسنه در پارک حیات وحش شمال تانزانیا در افریقا با حمله به یک گله بوفالو کم سن و سال ترین عضو گله را هدف قرار دادند. این بوفالوی کوچک که همراه با مادرش از بقیه گروه جدا مانده بود خیلی زود خود را در محاصره چنگال و دندان شیرهای خطرناک دید. در این میان اما مادر او با شجاعت جلوی شیرها در آمد و شیرها را غافلگیر کرد.

"Andreas Häntzschel " عکاس آماتور آلمانی که همراه با یک گروه گردشگری به منطقه آمده بود این لحظات شگفت انگیز را با هیجان دنبال می کرد.‌ به گفته او حمله به بچه بوفالو و گرفتار کردنش کمتر از دو دقیقه طول کشیده است و در این لحظات مادر بوفالو خود را به صحنه رسانده و به سمت شیرها حمله‌ور شده است.

نبرد سخت و نفسگیر بوفالوی شجاع و شیرها در میان گرد و غبار و غرش شیرها ادامه می‌یابد؛ یکی از شیرها گردن بوفالوی کوچک را می گیرد و او را برای لحظاتی از مادرش دور می‌کند. اما بوفالوی مادر دست بردار نیست و با شاخ هایش به سمت او حمله می‌کند. در همین لحظات بقیه بوفالوهای گله هم متوجه خطر شده و به کمک می‌آیند. حالا شیرها هستند که خود را در محاصره جثه های عظیم و شاخ های خطرناک بوفالوها می‌بینند و چاره ای جز فرار نمی‌بینند.

,نبرد بوفالوی شجاع و شیرهای گرسنه+عکس حیات وحش,بوفالوی,نبرد,جالب انگیز


,نبرد بوفالوی شجاع و شیرهای گرسنه+عکس حیات وحش,بوفالوی,نبرد,جالب انگیز


,نبرد بوفالوی شجاع و شیرهای گرسنه+عکس حیات وحش,بوفالوی,نبرد,جالب انگیز


,نبرد بوفالوی شجاع و شیرهای گرسنه+عکس حیات وحش,بوفالوی,نبرد,جالب انگیز


,نبرد بوفالوی شجاع و شیرهای گرسنه+عکس حیات وحش,بوفالوی,نبرد,جالب انگیز


,نبرد بوفالوی شجاع و شیرهای گرسنه+عکس حیات وحش,بوفالوی,نبرد,جالب انگیز


,نبرد بوفالوی شجاع و شیرهای گرسنه+عکس حیات وحش,بوفالوی,نبرد,جالب انگیز


,نبرد بوفالوی شجاع و شیرهای گرسنه+عکس حیات وحش,بوفالوی,نبرد,جالب انگیز


,نبرد بوفالوی شجاع و شیرهای گرسنه+عکس حیات وحش,بوفالوی,نبرد,جالب انگیز

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات