آکایران :وبسایت فرادید: بچه فیلی که برای لحظات کوتاهی از مادرش جدا شده بود با حمله چند شیر ماده گرسنه سرنوشت غم انگیزی پیدا کرد.
"پل تیکنر" عکاس حیات وحش که از عبور گله فیل ها از رودخانه "مواگوسی" در پارک ملی "رواها" در "تانزانیا" عکاسی می کرد لحظات دراماتیکی از نبرد مرگ و زندگی را شاهد بود. ماجرا زمانی شروع شد یک گله فیل که بچه فیلی نیز در میان آنها بود ضمن عبور از رودخانه لحظاتی مشغول نوشیدن آب شدند غافل از پنج شیری که این سوی رود منتظر فرصت بودند. زمانی که بچه فیل از گروه جدا شد و به خشکی آمد این فرصت فراهم شد؛ یکی از ماده شیرها به سرعت خود را به او رساند و با ضربه ای کاری سر و صورت بچه فیل را مجروح کرد. شیر دوم هم در همین لحظه از راه رسید و از پشت به بچه فیل حمله کرد.
بنا به گزارش آکاایران : عکاس در ذیل عکس هایی که برای "بارکرافت" فرستاده توضیح داده که فاصله بچه فیل با مادرش باعث شده تا او زمانیکه برای کمک خود را به صحنه می رساند کار از کار گذشته باشد. شیرها با دیدن مادر خشمگین بچه فیل را رها می کنند اما دیگر توانی برای بچه فیل نمانده است. او گرچه روی پاهایش ایستاده اما زخمی که از این حمله خورده کاری است. لحظه دراماتیک که تیکنز  آن را عکاسی کرده موقعی است که مادر از فرزندش ناامید می شود و او را برای شیرها رها می کند؛ شیرها دوباره خود را به بچه فیل می رسانند و کارش را یکسره می کنند.
,عکس: لحظات دراماتیک شکار یک بچه فیل دراماتیک,شکار,بچه فیل,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

آکاایران: عکس: لحظات دراماتیک شکار یک بچه فیل


,عکس: لحظات دراماتیک شکار یک بچه فیل دراماتیک,شکار,بچه فیل,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

,عکس: لحظات دراماتیک شکار یک بچه فیل دراماتیک,شکار,بچه فیل,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

,عکس: لحظات دراماتیک شکار یک بچه فیل دراماتیک,شکار,بچه فیل,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

,عکس: لحظات دراماتیک شکار یک بچه فیل دراماتیک,شکار,بچه فیل,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

,عکس: لحظات دراماتیک شکار یک بچه فیل دراماتیک,شکار,بچه فیل,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

,عکس: لحظات دراماتیک شکار یک بچه فیل دراماتیک,شکار,بچه فیل,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

منبع :

عکس: لحظات دراماتیک شکار یک بچه فیل

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات