موجود فضایی
یکی از توریست هایی که به کشور چین سفر کرده است می گوید در جنگل شخصیت خیالی فیلم ارباب حلقه ها را دیده است...

یکی از توریست هایی که به کشور چین سفر کرده است می گوید در جنگل شخصیت خیالی فیلم ارباب حلقه ها را دیده است.
وی می افزاید در داخل جنگل بوده است که گالوم را نزدیک تخته سنگی دیده است که چمباتمه زده و پوست بدنش رنگین و بینی قلمی و گوشهای اویزان داشته است.

موجود فضایی


موجود فضایی


وی می افزاید من جهت انجام کار شخصی به گوشه ای از جنگل پناه بردم که ناگهان این موجود عجیب و غریب را دیدم. هر چند ترسیده بودم اما سعی نمودم چند تا عکس از او بگیرم.منبع: dailykhabar.ir

گردآوری سرگرمی آکاایران
گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات