برترین ها: روزنامه انگلیسی "دیلی میل" در گزارشی تصویری وجه تشابه سیاستمداران انگلیسی و گروهی از حیوانات و پرندگان را نشان داد.

به گزارش برترین ها
، در این تصاویر تشابه میان لبخند "پوریس جانسون"، شهردار لندن و شتر، "گردون براون"، نخست وزیر سابق انگلیس با یک سگ و "تونی بلر"، نخست وزیر اسبق این کشور با خری که داندان هایش را نشان می دهد، به وضوح مشخص است.

,مقایسه چهره سیاستمدارن با حیوانات! /عکس سیاستمدارن,حیوانات,عکس,جالب انگیز


,مقایسه چهره سیاستمدارن با حیوانات! /عکس سیاستمدارن,حیوانات,عکس,جالب انگیز


,مقایسه چهره سیاستمدارن با حیوانات! /عکس سیاستمدارن,حیوانات,عکس,جالب انگیز


,مقایسه چهره سیاستمدارن با حیوانات! /عکس سیاستمدارن,حیوانات,عکس,جالب انگیز


,مقایسه چهره سیاستمدارن با حیوانات! /عکس سیاستمدارن,حیوانات,عکس,جالب انگیز


,مقایسه چهره سیاستمدارن با حیوانات! /عکس سیاستمدارن,حیوانات,عکس,جالب انگیز


,مقایسه چهره سیاستمدارن با حیوانات! /عکس سیاستمدارن,حیوانات,عکس,جالب انگیز


,مقایسه چهره سیاستمدارن با حیوانات! /عکس سیاستمدارن,حیوانات,عکس,جالب انگیز


,مقایسه چهره سیاستمدارن با حیوانات! /عکس سیاستمدارن,حیوانات,عکس,جالب انگیز


,مقایسه چهره سیاستمدارن با حیوانات! /عکس سیاستمدارن,حیوانات,عکس,جالب انگیز

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات