روزگار نو: تبلیغات خاص و متفاوت همواره مورد توجه قرار می گیرد. یکی از موارد مهم برای متفاوت بودن، ارایه کارهای عجیب و غریب است که این روزها زیاد دیده می شود.

این شیرین کاری وحشتناک ایده یک شرکت کامپیوتری است برای تبلیغ مانیتور جدیدش.کارکنان این شرکت داخل آسانسور را طوری طراحی کرده اند که بعد از حرکت آسانسور لامپ ها کم نور شده و تخته های کف آسانسور یکی یکی می افتند.البته کف آسانسور شیشه ای محکم قرار دارد.

این اتفاق چگونگی روشن شدن صفحه مانیتور جدید این شرکت را نشان می دهد.

به عکس العمل های جالب این آدمهای از همه جا بی خبر دقت کنید:

,تصاویری از لحظات وحشتناک در یک آسانسور! عکس,آسانسور,ترس,جالب انگیز


,تصاویری از لحظات وحشتناک در یک آسانسور! عکس,آسانسور,ترس,جالب انگیز


,تصاویری از لحظات وحشتناک در یک آسانسور! عکس,آسانسور,ترس,جالب انگیز


تصاویری از لحظات وحشتناک در یک آسانسور!


تصاویری از لحظات وحشتناک در یک آسانسور!


,تصاویری از لحظات وحشتناک در یک آسانسور! عکس,آسانسور,ترس,جالب انگیز


,تصاویری از لحظات وحشتناک در یک آسانسور! عکس,آسانسور,ترس,جالب انگیز


,تصاویری از لحظات وحشتناک در یک آسانسور! عکس,آسانسور,ترس,جالب انگیز


,تصاویری از لحظات وحشتناک در یک آسانسور! عکس,آسانسور,ترس,جالب انگیز


,تصاویری از لحظات وحشتناک در یک آسانسور! عکس,آسانسور,ترس,جالب انگیز

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات