برترین ها: یک زوج آمریکایی به همراه دو "بوفالو غول پبکر" در یک خانه ای در ایالت تگزاس زندگی می کنند.

طول هر یک از این دو بوفالو 11 فوت است و وزن آنها 1500 کیلوگرم است.

,زندگی یک زوج با بوفالوی غول پیکر! /عکس عکس,عجایب,حیوان خانگی,جالب انگیز


به گزارش برترین ها "آر سی بریدجز" صاحب این خانه می گوید، حدود هفت سال پیش این دوبوفالو را که کوچک بودند خریدم و از همان زمان با آنها در کنار همسرم زندگی می کنم.

"شیرون" همسر آر سی می گوید: با وجود اینکه بوفالو حیوانات خطرناکی هستند و داری شاخ های تیزو و بزرگی هستند و می توانند با سرعت 40 مایل در سرعت حرکت کنند، اما به آنها علاقه زیادی دارم و پرورش آنها یکی از آرزوهای من بود.

,زندگی یک زوج با بوفالوی غول پیکر! /عکس عکس,عجایب,حیوان خانگی,جالب انگیز


,زندگی یک زوج با بوفالوی غول پیکر! /عکس عکس,عجایب,حیوان خانگی,جالب انگیز


,زندگی یک زوج با بوفالوی غول پیکر! /عکس عکس,عجایب,حیوان خانگی,جالب انگیز


,زندگی یک زوج با بوفالوی غول پیکر! /عکس عکس,عجایب,حیوان خانگی,جالب انگیز


,زندگی یک زوج با بوفالوی غول پیکر! /عکس عکس,عجایب,حیوان خانگی,جالب انگیز


,زندگی یک زوج با بوفالوی غول پیکر! /عکس عکس,عجایب,حیوان خانگی,جالب انگیز


,زندگی یک زوج با بوفالوی غول پیکر! /عکس عکس,عجایب,حیوان خانگی,جالب انگیز


,زندگی یک زوج با بوفالوی غول پیکر! /عکس عکس,عجایب,حیوان خانگی,جالب انگیز


,زندگی یک زوج با بوفالوی غول پیکر! /عکس عکس,عجایب,حیوان خانگی,جالب انگیز


گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات