برترین ها: اتان برن، 4 ساله، به بیماری نادری مبتلا است که باعث می شود دست هایش از حرکت هم کپی برداری کنند. اگر اتان با یک دست جسمی را از روی زمین بلند کند، دست دیگرش دقیقا همان حرکت را انجام می دهد. اتان می تواند همزمان با هر دو دستش بنویسد. جالب است که این حرکت دست های اتان بود که زندگیش را نجات داد، چون پدر و مادرش با دیدن حرکات دست های پسرشان او را نزد پزشک بردند و پزشکان به وجود یک تومور در حال رشد در پشت چشم های او پی بردند.

به گزارش برترین ها این کشف به پزشکان کمک کرد تا تومورهایی را که بعدها در پشت چشمان این پسر به وجود آمدند درمان کنند و جان او را نجات بدهند.

بیماری عجیب


,بیماری عجیب و غیرعادی این پسر بچه+عکس,جالب انگیز


,بیماری عجیب و غیرعادی این پسر بچه+عکس,جالب انگیز


گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات