روزگارنو: عکاس چینی می خواست از پل مه آلود عکس بگیرد؛ ولی موضوع عکس هایش عوض شد!

تاکنون هویت یکی از دو نفر معلوم نشده، ولی یکی از آن دو جوان چینی عاشق است و دیگری دختری جوان.

بنابراین گزارش، عکاس نشریه محلی در وهان چین می گوید:من برای گرفتن عکس از پل،داشتم دوربینم را تنظیم می کردم که صدای نعره جوانی را شنیدم که داشت خود را از پل پائین می انداخت.

وی افزود:من کاملا گیج شده بودم و نمی دانستم چه کنم که دختر جوانی هم از همان جا خود را از پل پرتاب کرد.

احتمالا پای عشقی نافرجام در میان است. بستگان جوان می گویند:از عشق او خبرداشته اند؛ اما تا روشن شدن هویت دختر، برای معلوم شدن اصل ماجرا،باید صبر کرد.

,لحظات خودکشی یک دختر و پسر +عکس خودکشی,عکس,دیدنی ها,جالب انگیز


,لحظات خودکشی یک دختر و پسر +عکس خودکشی,عکس,دیدنی ها,جالب انگیز


,لحظات خودکشی یک دختر و پسر +عکس خودکشی,عکس,دیدنی ها,جالب انگیز


,لحظات خودکشی یک دختر و پسر +عکس خودکشی,عکس,دیدنی ها,جالب انگیز

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات