خبرآنلاین: تصاویری که می بینید از داخل سیستم گوارش انسان در حال کار، گرفته شده است ، اما چگونه؟

لوک اوانس و جاشوآ لیک هر دو دانشجوی دانشگاه کینگستون هستند که سال گذشته تصمیم عجیب و غریبی برای پروژه اخر ترم خود گرفتند.

آنها با قرار دادن کپسول ریز حاوی نگاتیو فیلم 35 میلیمتری، آنرا قورت دادند تا ببینند چه اتفاقی رخ می دهد.

 آنها بدلیل خطرناک بودن این کار، به کسی اطلاع ندادند و بعد از بازیابی نگاتیوها، تصاویر را ظاهر کردند و آنچه می بینید حاصل ظاهر کردن عکسها و نگاتیوی است که درون سیستم گوارشی آنها گردش کرده است.

,کار عجیب دو دانشجو برای دیدن داخل بدن! عکس,عجایب,دانشجو,جالب انگیز


,کار عجیب دو دانشجو برای دیدن داخل بدن! عکس,عجایب,دانشجو,جالب انگیز


,کار عجیب دو دانشجو برای دیدن داخل بدن! عکس,عجایب,دانشجو,جالب انگیز


,کار عجیب دو دانشجو برای دیدن داخل بدن! عکس,عجایب,دانشجو,جالب انگیز


,کار عجیب دو دانشجو برای دیدن داخل بدن! عکس,عجایب,دانشجو,جالب انگیز

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات