بوفالو: بوفالوی مادر با کمک گله خود توانستند فرزندش را از میان چنگال های دو شیر نر گرسنه نجات دهد.

"جی ون رنسبورگ" عکاس حیات وحش که برای عکاسی به پارک حیات وحش "کروگر" در شرق آفریقای جنوبی رفته بود با لحظات هیجان انگیزی از نبرد یک بوفالوی مادر برای نجات فرزندش از چنگال شیرهای گرسنه مواجه شد.

آنطور که عکاس در شرح عکس ها نوشته گویا یک گله بوفالو در حال عبور از کنار دو شیر نر بودند که بوفالوی کم سن و سال برای یک لحظه از گله جا می ماند. عکس ها نشان می دهد همین فرصت کم برای شیرهای گرسنه ای که در کمین نشسته بودند کافی بود تا دست به حمله بزنند. یکی از شیرها در یک چشم بر هم زدن خود را به بچه بوفالو می رساند و او را از پشت می گیرد.

بوفالوی جوان توان مقاومت ندارد و خیلی زود به زمین می افتد و شیر دیگر نیز خود را به شکار رسانده و خود را روی آن می اندازد؛ اما هنوز همه چیز تمام نشده است. بوفالوها که جمعیتشان به 30 تایی می رسد و تازه متوجه ماجرا شده اند از حرکت باز می ایستند و به سرعت به کمک می آیند؛ جلوتر از همه مادر بوفالو است. در یک لحظه شیرها خود را در محاصره شاخ های خطرناک بوفالوهای عظیم الجثه می بینند. به نظر می رسد حیواناتی در جنگل هستند که شیر هم از آنها حساب ببرد چون شیر از عکس العمل بوفالوها وحشت زده شده و شکار را رها می کند. آخرین عکس های مجموعه رنسبورگ نشان می دهد که بوفالو کم سن و سال اگرچه زخمی و خونین است اما می تواند روی پاهایش بایستد و دوباره همراه گله شود.

,نجات‌ بچه‌بوفالو از چنگ دو شیر +عکس نجات‌,حیات وحش,عکاس,جالب انگیز


,نجات‌ بچه‌بوفالو از چنگ دو شیر +عکس نجات‌,حیات وحش,عکاس,جالب انگیز


,نجات‌ بچه‌بوفالو از چنگ دو شیر +عکس نجات‌,حیات وحش,عکاس,جالب انگیز


,نجات‌ بچه‌بوفالو از چنگ دو شیر +عکس نجات‌,حیات وحش,عکاس,جالب انگیز


,نجات‌ بچه‌بوفالو از چنگ دو شیر +عکس نجات‌,حیات وحش,عکاس,جالب انگیز


,نجات‌ بچه‌بوفالو از چنگ دو شیر +عکس نجات‌,حیات وحش,عکاس,جالب انگیز


,نجات‌ بچه‌بوفالو از چنگ دو شیر +عکس نجات‌,حیات وحش,عکاس,جالب انگیز


,نجات‌ بچه‌بوفالو از چنگ دو شیر +عکس نجات‌,حیات وحش,عکاس,جالب انگیز


,نجات‌ بچه‌بوفالو از چنگ دو شیر +عکس نجات‌,حیات وحش,عکاس,جالب انگیز


,نجات‌ بچه‌بوفالو از چنگ دو شیر +عکس نجات‌,حیات وحش,عکاس,جالب انگیز


,نجات‌ بچه‌بوفالو از چنگ دو شیر +عکس نجات‌,حیات وحش,عکاس,جالب انگیز


,نجات‌ بچه‌بوفالو از چنگ دو شیر +عکس نجات‌,حیات وحش,عکاس,جالب انگیز


,نجات‌ بچه‌بوفالو از چنگ دو شیر +عکس نجات‌,حیات وحش,عکاس,جالب انگیز


,نجات‌ بچه‌بوفالو از چنگ دو شیر +عکس نجات‌,حیات وحش,عکاس,جالب انگیز


,نجات‌ بچه‌بوفالو از چنگ دو شیر +عکس نجات‌,حیات وحش,عکاس,جالب انگیز

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات