در این بخش از سایت آکاایران عکس و تصاویری نمکزارها و کویرها را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.
 
خبرآنلاین: نزدیک مرز کنیا دریاچه ناترون در تانزانیا واقع شده که انصافا یکی از زیباترین مناظر طبیعی در دنیاست.

چشمه های آب گرم معدنی و عمق کمتر از سه متر و وجود انواع موادمعدنی جذابیت دیگر این دریاچه نمکی است.

عکس نمکزار | تصاویر: زیبایی های رویایی نمک زار جهنمی!

عکس نمکزار

عکس نمکزار | تصاویر: زیبایی های رویایی نمک زار جهنمی!

عکس دشت کویر

عکس نمکزار | تصاویر: زیبایی های رویایی نمک زار جهنمی!

عکس دشت کویر

عکس نمکزار | تصاویر: زیبایی های رویایی نمک زار جهنمی!

تصاویر نمک زار

عکس نمکزار | تصاویر: زیبایی های رویایی نمک زار جهنمی!

عکس کویر

عکس نمکزار | تصاویر: زیبایی های رویایی نمک زار جهنمی!

تصاویر کویر

عکس نمکزار | تصاویر: زیبایی های رویایی نمک زار جهنمی!

عکس نمکزار

عکس نمکزار | تصاویر: زیبایی های رویایی نمک زار جهنمی!

عکس کویر

با ما همراه باشید تا در ادامه تصاویری از کویرها و دشت ها را مشاهده کنید.
 
عکس نمکزار | تصاویر: زیبایی های رویایی نمک زار جهنمی!

تصاویر نمک زار

عکس نمکزار | تصاویر: زیبایی های رویایی نمک زار جهنمی!

عکس دشت کویر

عکس نمکزار | تصاویر: زیبایی های رویایی نمک زار جهنمی!

تصاویر کویر

عکس نمکزار | تصاویر: زیبایی های رویایی نمک زار جهنمی!

عکس کویر

عکس نمکزار | تصاویر: زیبایی های رویایی نمک زار جهنمی!

عکس دشت کویر

عکس نمکزار | تصاویر: زیبایی های رویایی نمک زار جهنمی!

تصاویر کویر

عکس نمکزار | تصاویر: زیبایی های رویایی نمک زار جهنمی!

عکس دشت کویر

عکس نمکزار | تصاویر: زیبایی های رویایی نمک زار جهنمی!

عکس کویر

عکس نمکزار | تصاویر: زیبایی های رویایی نمک زار جهنمی!

عکس نمکزار

عکس نمکزار | تصاویر: زیبایی های رویایی نمک زار جهنمی!

عکس نمکزار

عکس نمکزار | تصاویر: زیبایی های رویایی نمک زار جهنمی!

تصاویر نمک زار

عکس نمکزار | تصاویر: زیبایی های رویایی نمک زار جهنمی!

عکس دشت کویر

عکس نمکزار | تصاویر: زیبایی های رویایی نمک زار جهنمی!

عکس نمکزار

عکس نمکزار | تصاویر: زیبایی های رویایی نمک زار جهنمی!

عکس دشت کویر

 
عکس نمکزار | تصاویر: زیبایی های رویایی نمک زار جهنمی!

تصاویر کویر

عکس نمکزار | تصاویر: زیبایی های رویایی نمک زار جهنمی!

تصاویر کویر

 

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکا
صفحه 1 از 1
پربازدیدها
تبلیغات