تاپ ناپ: در ایستگاه مترو بیکر لندن ، یک اثر با کلاه و پیپ آشنا خواهید دید. این اثر  نشان دهنده موزه شر لوک هلمز است در خیابان 221b بیکر لندن. یک موسسه غیر  انتفاعی این موزه را اداره میکند. این موزه دارای 4 طبقه است. در طبقه اول  یک فروشگاه کوچک است. در طبقه دوم میتوانید اتاق خواب شرلوک هلمز را  ببینید.طبقه سوم محل زندگی آقای واتسون وخانوم هادسون بوده که کاملا با  مشخصات کاراکتر های اصلی بازسازی شده است و در طبقه چهارم میتوانید  مدلهای تهیه شده از اشخاص داستان را بیاید. تمامی منزل همانگونه که در  کتاب توصیف شده است بازسازی شده است.

,موزه حیرت‌انگیز شرلوک هلمز در لندن +عکس موزه,شرلوک هلمز,لندن,جالب انگیز


,موزه حیرت‌انگیز شرلوک هلمز در لندن +عکس موزه,شرلوک هلمز,لندن,جالب انگیز


,موزه حیرت‌انگیز شرلوک هلمز در لندن +عکس موزه,شرلوک هلمز,لندن,جالب انگیز


,موزه حیرت‌انگیز شرلوک هلمز در لندن +عکس موزه,شرلوک هلمز,لندن,جالب انگیز


,موزه حیرت‌انگیز شرلوک هلمز در لندن +عکس موزه,شرلوک هلمز,لندن,جالب انگیز


,موزه حیرت‌انگیز شرلوک هلمز در لندن +عکس موزه,شرلوک هلمز,لندن,جالب انگیز


,موزه حیرت‌انگیز شرلوک هلمز در لندن +عکس موزه,شرلوک هلمز,لندن,جالب انگیز


,موزه حیرت‌انگیز شرلوک هلمز در لندن +عکس موزه,شرلوک هلمز,لندن,جالب انگیز


,موزه حیرت‌انگیز شرلوک هلمز در لندن +عکس موزه,شرلوک هلمز,لندن,جالب انگیز


,موزه حیرت‌انگیز شرلوک هلمز در لندن +عکس موزه,شرلوک هلمز,لندن,جالب انگیز


,موزه حیرت‌انگیز شرلوک هلمز در لندن +عکس موزه,شرلوک هلمز,لندن,جالب انگیز


,موزه حیرت‌انگیز شرلوک هلمز در لندن +عکس موزه,شرلوک هلمز,لندن,جالب انگیز


,موزه حیرت‌انگیز شرلوک هلمز در لندن +عکس موزه,شرلوک هلمز,لندن,جالب انگیز


,موزه حیرت‌انگیز شرلوک هلمز در لندن +عکس موزه,شرلوک هلمز,لندن,جالب انگیز


,موزه حیرت‌انگیز شرلوک هلمز در لندن +عکس موزه,شرلوک هلمز,لندن,جالب انگیز


,موزه حیرت‌انگیز شرلوک هلمز در لندن +عکس موزه,شرلوک هلمز,لندن,جالب انگیز


,موزه حیرت‌انگیز شرلوک هلمز در لندن +عکس موزه,شرلوک هلمز,لندن,جالب انگیز


,موزه حیرت‌انگیز شرلوک هلمز در لندن +عکس موزه,شرلوک هلمز,لندن,جالب انگیز


,موزه حیرت‌انگیز شرلوک هلمز در لندن +عکس موزه,شرلوک هلمز,لندن,جالب انگیز


,موزه حیرت‌انگیز شرلوک هلمز در لندن +عکس موزه,شرلوک هلمز,لندن,جالب انگیز


,موزه حیرت‌انگیز شرلوک هلمز در لندن +عکس موزه,شرلوک هلمز,لندن,جالب انگیز


,موزه حیرت‌انگیز شرلوک هلمز در لندن +عکس موزه,شرلوک هلمز,لندن,جالب انگیز


,موزه حیرت‌انگیز شرلوک هلمز در لندن +عکس موزه,شرلوک هلمز,لندن,جالب انگیز


,موزه حیرت‌انگیز شرلوک هلمز در لندن +عکس موزه,شرلوک هلمز,لندن,جالب انگیز


,موزه حیرت‌انگیز شرلوک هلمز در لندن +عکس موزه,شرلوک هلمز,لندن,جالب انگیز

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات