شوخی کاربران توئیتر با پرتاب های اوت نادر محمدی بازیکن پیکان

آکاایران: نادر محمدی، بازیکن تیم فوتبال پیکان در این فصل از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال با پرتاب‌های اوت بلند خود شناخته شده است. امروز نیز در دیدار مقابل پرسپولیس چندین و چند بار از تاکتیک پرتاب‌های بلند به شیوه خاص خود بهره برد؛ پس از دیدار امروز، کاربران توئیتر با روش منحصر به فرد او شوخی کردند؛ پیشنهاد می‌کنیم به این چند توئیت توجه کنید.

شوخی کاربران توئیتر با پرتاب های اوت نادر محمدی بازیکن پیکان

شوخی کاربران توئیتر با پرتاب های اوت نادر محمدی بازیکن پیکان

شوخی کاربران توئیتر با پرتاب های اوت نادر محمدی بازیکن پیکان

شوخی کاربران توئیتر با پرتاب های اوت نادر محمدی بازیکن پیکان

شوخی کاربران توئیتر با پرتاب های اوت نادر محمدی بازیکن پیکان

شوخی کاربران توئیتر با پرتاب های اوت نادر محمدی بازیکن پیکان

شوخی کاربران توئیتر با پرتاب های اوت نادر محمدی بازیکن پیکان

شوخی کاربران توئیتر با پرتاب های اوت نادر محمدی بازیکن پیکان

شوخی کاربران توئیتر با پرتاب های اوت نادر محمدی بازیکن پیکان

شوخی کاربران توئیتر با پرتاب های اوت نادر محمدی بازیکن پیکان
 

گردآوری توسط بخش طنز،مطالب طنز سایت آکا
تبلیغات