لطیفه های کودکانه (طنز)

آکاایران: لطیفه های کودکانه (طنز)

آکاایران: کانال سوئز:
آموزگاری از یکی از دانش آموزان کلاس خود پرسید:ب
گو ببینم کانال سوئز در کجاست؟
دانش آموز کمی فکرکرد و بعد با تعجب گفت: نمی دانم، آقا. تلویزیون ما چنین کانالی را نمی گیرد!
تعریف
پرویز: چه خط قشنگی داری!
هوشنگ: کاش من هم می توانستم یک چنین تعریفی از تو بکنم.
پرویز: تو هم، اگر مثل من، دروغ می گفتی، می توانستی.
آخر فیلم
اولی: فیلم دیشب را تا آخر دیدی؟
دومی: بله
اولی: من خوابم برد. آخرش چی شد؟
دومی: هیچی، فیلم تمام شد.
خیلی نمی شه
معلم: یک یکی می شه چند تا؟
شاگرد: فکر نمی کنم خیلی بشه!!
پلاکارد
مظفر روی کمربندش یک پلاکارد می چسباند که نوشته شده بود «به زودی در این محل یک موبایل نصب خواهد شد.»

.

منبع : pcparsi.com

گردآوری توسط بخش طنز،مطالب طنز سایت آکا
تبلیغات