آکاایران:     یک شوهر با قیافه معمولی

 

کی گفته خانوما پر توقعن؟ (طنز)

آکاایران: کی گفته خانوما پر توقعن؟ (طنز)

 … یک حلقه ساده

 

کی گفته خانوما پر توقعن؟ (طنز)

    … یک مجلس عروسی ساده و کم خرج

 

کی گفته خانوما پر توقعن؟ (طنز)

… یک ماه عسل ساده

 

کی گفته خانوما پر توقعن؟ (طنز)

یک خانه کوچک و نقلی برای زندگی با حیاط کوچولو
که بچه ها که بازی کنند

 

کی گفته خانوما پر توقعن؟ (طنز)

… بچه هایی دوست داشتنی

 

کی گفته خانوما پر توقعن؟ (طنز)

  … شوهری که مرد خانواده است

 

کی گفته خانوما پر توقعن؟ (طنز)

… و در عین حال سخت هم کار میکنه

 

کی گفته خانوما پر توقعن؟ (طنز)

    … یک ماشین کوچک و ارزان برای خرید کردن

 

کی گفته خانوما پر توقعن؟ (طنز)

… یک ماشین دیگه برای رساندن بچه ها به مدرسه

 

کی گفته خانوما پر توقعن؟ (طنز)

مقداری کیف برای مهمانی

 

کی گفته خانوما پر توقعن؟ (طنز)

… کفش هایی برای مناسبتهای مختلف

 

کی گفته خانوما پر توقعن؟ (طنز)

… تعدادی لباس و لوازم دلپذیر

 

کی گفته خانوما پر توقعن؟ (طنز)

   … مقداری لوازم آرایشی و زیبایی

 

کی گفته خانوما پر توقعن؟ (طنز)

 

کی گفته خانوما پر توقعن؟ (طنز)

  … سالی چند بار مسافرت خارج از کشو

 

کی گفته خانوما پر توقعن؟ (طنز)

… تعداد بیشتر مسافرتهای داخل کشور

 

کی گفته خانوما پر توقعن؟ (طنز)

… کادوهای ناگهانی

 

کی گفته خانوما پر توقعن؟ (طنز)

… و در آخر مقدارکمی تضمین مالی برای حفظ زندگی

 

کی گفته خانوما پر توقعن؟ (طنز)

 فقط همین…

 

 
 

.

منبع :

گردآوری توسط بخش طنز،مطالب طنز سایت آکا
تبلیغات