آکاایران: سانسور کلمه شراب از اشعار بزرگان!

اشعار حافظ

آکاایران: فاجعه حذف کلمه شراب از اشعار حافظ و سعدی •

مهرشاد مرتضوی با این مقدمه در صفحه طنز روزنامه «قانون» نوشت: از آنجا که د ولت قبل کاری کرد ه که د یگر هیچ خبری برای ما غیرقابل باور نباشد ، شرایط «پسا ممنوعیت الشراب د ر کتاب» را بررسی می کنیم:

مسئول: استفاد ه از کلمه شراب د ر کتاب ها ممنوع می شود .

حافظ، سعد ی، خیام و د یگران: بابا این شعرهای ما مضامین عمیق عرفانی د اره ها! اصلا این، اونی که شما فکر می کنین نیست!

مسئول: بحث نکنین. ما خود مون بهتر می د ونیم. پروانه کسبتونو می گیرما!

بی قانون: راست میگن د یگه. آخه این آت و آشغالا چیه توی شعرتون میارین؟ این همه خوراکی خوشمزه هست.

حافظ د ر حالی که پایش را روی زمین می کشد : آخه زمان ما از این خورد نیا نبود . یه گلابی بود و یه موز.

خیام: سمت ما هم که کلا فقط انگور د ر می اومد .

بی قانون: خب بسه د یگه. برین کتاب شعرهاتونو بیارین ببینیم یه جوری ماستمالیش کنیم.

حافظ

برگیر «خیار» طرب انگیز و بیا

پنهان ز د کان بغلی خیز و بیا

د لم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس

کجاست د یر مغان و «لیوان آب» کجا

که تنگد ل چه نشینی ز پرد ه بیرون آی

که د ر خم است «انار»ی چو لعل رمانی

سعد ی

من آن نیم که حلال از حرام نشناسم

«آد امس» با تو حلال است و آب بی تو حرام

مولانا

«رانیِّ» شیره ی انگور خواهم

حریف سرخوش مخمور خواهم

امیرخسرو د هلوی

خونابه می خورم ز غم و گریه می کنم

آری که «د وغ»، گوهر هر کس برون د هد

گریبانم مگیر ای محتسب، این کاره هستم من!

کزین د امان تو بوی «شانلِ فِیک» می آید

اوحد ی

به خرابات برید از د ر این خانه مرا

که د گر یاد «کباب» آمد و «مرغانه» مرا

انوری

د ل د ر هوس «شامپوی» گلرنگ خوش است

با بربط و با نای و د ف و چنگ خوش است (تو حموم؟!)

وحشی بافقی

هم تو مگر پیاله ای بخشی از آن «آب آلبالو»

ورنه که «هایپ» د یگری نشکند این خمار را

اقبال لاهوری

خیز و د ر جامم «ویتامین سی» بریز

روی آن هم هرچی که خواستی بریز

مسئول: چشمک نزن آقای اقبال!

ابوسعید ابوالخیر

د ر د ِیر شد م ماحضری آورد ند

«بنگر چه د لستر خری» آورد ند !

عراقی

چو با خود یافتند اهل محل را

«پنیر» بیخود ی د ر جام کرد ند

هزاران کِش به اند ام و تنش د اد

«پنیر پیتزا»یش نام کرد ند

خیام

…… …….ِ ….. که …. خواهم / ….. …… ……ِ …..ی خواهم

بی قانون: شما کلا برو سراغ همون ریاضی

.

منبع :

گردآوری توسط بخش طنز،مطالب طنز سایت آکا
تبلیغات