عکس سخت ترین سوال جهان را جواب دهید

آکاایران: عکس سخت ترین سوال جهان را جواب دهید


آکاایران:  

کدام دانش آموز خسته و خواب آلود به نظر میرسد؟

کدامشان دوقلو می باشند؟

چند تا زن در عکس دیده میشود ؟

چند نفرشان خوشحال هستند؟

چند نفرشان ناراحت می باشند؟

سختسوالجهانجوابدهید

.

منبع :

گردآوری توسط بخش طنز،مطالب طنز سایت آکا
تبلیغات