فک و فامیله داریم

آکاایران: فک و فامیله داریم؟ (طنز)


آکاایران: فک و فامیل داریم ما Fak o Famil Darim Ma

داشتم می رفتم بیرون مامانم گفت خمیر دندون تموم شده یکی سر راه بخر بیار

گفتم چه طعمی بگیرم ؟

داداشم از تو اتاق داد میزنه : دو سیب نعناع بگیر

فک و فامیله معتاده داریم
فک و فامیل داریم ما Fak o Famil Darim Ma

با دختر خالم رفته بودیم بیرون

هم دانشگاهیش که با هم قول و قرار ازدواج گذاشتن  ما رو دید

اومد جلو گفت : این پسره کیه؟

دختر خالم هم اومد تریپ شاخی و دفاع از من بیاد گفت :

هر خری که هست به تو چه؟

فک و فامیله مدافعه داریم؟
فک و فامیل داریم ما Fak o Famil Darim Ma

لباس پوشیدم که برم باشگاه

مامانم میگه الان کجا میری هوا سرده سرما می خوری

برو حیاطو جارو کن

فک و فامیله فرصت طلبه داریم؟
فک و فامیل داریم ما Fak o Famil Darim Ma

مامان بزرگم زنگ زده بود به داداشم که سربازه

شماره رو گرفته بود هی می گفت :

ننه صدای نوارتو کم کن بفهمم چی می گی ننه گوشام سنگینه

ننه صدات واضح نمیاد  صدای نوارتو کم کن

کنجکاو شدم ببینم چه خبره  گوشی رو ازش گرفتم

دیدم یه ساعته داره با پیشواز ایرانسل حرف می زنه

فک و فامیله داریم؟
فک و فامیل داریم ما Fak o Famil Darim Ma

بابام زده پس کلم بهش می گم چرا می زنی؟

می گه می خوام جنبت بره بالا

دو دقیقه بعد دوباره زد

با حالت عصبی میگ م چرا دوباره می زنی؟

می گه دیدی بی جنبه ای ؟

فک و فامیل داریم؟
فک و فامیل داریم ما Fak o Famil Darim Ma

گل در اومد از حموم سنبل در اومد از حموم

آواز پدرم بعد از در اومدن از حموم

من

گردآوری توسط بخش طنز،مطالب طنز سایت آکا
تبلیغات