شعر طنز جدید

آکاایران: شعر طنز جدید حافظ برای پرسپولیس

آکاایران:  

 

 

در ادامه مطلب…

 

 

میان رنگهای باغ هستی / فقط  قرمز جدا کردن چه زیباست

 

تورا ای پرسپولیس، محبوب دلها / زعمق جان دعا کردن چه زیباست

پس از هر برد وهر پیروزی تو / غم دل را رها کردن چه زیباست

ز بهر برد تو بر تیم آبی / توکل بر خدا کردن چه زیباست

تو در فوتبال ایران  بهترینی / تو را  سرور صدا کردن چه زیباست
(حافظ)

.

منبع :

گردآوری توسط بخش طنز،مطالب طنز سایت آکا
تبلیغات