غلط نامه کدخدا

غلط نامه کدخدا

در این بخش از سایت آکاایران غلط نامه کدخدا را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد. غلط نامه کدخدا طنز غ
غلط نامه کدخدا! (1)

غلط نامه کدخدا! (1)

    غلط نامه کدخدا! جواد خیابانی!حامد بهداد!دب اصغر!بیل گیتس!سیزده به دردستهای آلو دِه!جوش شیرین!قهرمانی!گونیا!بچه مثبت!
غلط نامه کدخدا! (2)

غلط نامه کدخدا! (2)

  غلط نامه کدخدا!سلام از ماست!بی باک!رباط کریم!سنجاقک!زیر آب زن = زیراب زنبهینه!میگ میگ!ویتامین!گل پای گان (Gun) = گلپایگانذولفنون!ن
غلط نامه کدخدا! (4)

غلط نامه کدخدا! (4)

رمضانی = رم + ضانی(xani)بابکطوطیالتماسبهنوش بختیارینوکیاکیارستمی = کیا(KIA) + رستمفوتبالرو در وایسیماهیتابهبامزیماریاکریلیزینگدل(Dell) به دل(Dell) ر
غلط نامه کدخدا! (5)

غلط نامه کدخدا! (5)

غلط نامه کدخدا! Sun+دیس= ساندیس!پورتِ قالی = پرتقالی!چلسی!مک کار = مکـّار!نک (Neck)  بت(Bat) = نکبت!صداقت!سمندَر!تبری
غلط نامه کدخدا! (6)

غلط نامه کدخدا! (6)

غلط نامه کدخدا!3 دا و 30 ما = صدا و سیما!اینجوری که بوش میــاد!!R تو روز= آرتوروز!4 تا Sad(غمگین)= 400آل (آل پاچینو) و چه (چه گوا
غلط نامه کدخدا! (7)

غلط نامه کدخدا! (7)

غلط نامه کدخدا!گاو چرا نی(نیست)؟؟! = گاوچرانی!هدیه ای که تَهِ رانی است! = هدیه تهرانی!تجدید پیمان!یه ریگی (عبدالمالک ریگی) تو کفششه!دو ران ِ
غلط نامه کدخدا! (8)

غلط نامه کدخدا! (8)

غلط نامه کدخدا!سی نفر از نیروی دریای روسیه = سیروس قایقران!کریم باقری یخ زده(ice) = آیس کریم!قائم شهر و شهرِ یــِوَر!مگان (خودرو) + فاکس(fox=ر
غلط نامه کدخدا! (9)

غلط نامه کدخدا! (9)

غلط نامه کدخدا!پوسیده!باقالی!میخ + چه (چه گوارا) = میخچه!بارون!بی برو، برگرد!3 تا رِ = ستاره!زنِ بیل گیت = زنبیل!"ح" جیم شده = حجیم شده!شیرِ س
غلط نامه کدخدا! (10)

غلط نامه کدخدا! (10)

غلط نامه کدخدا!با زر گان(gun) ؛ اسلحه ای ساخته شده با زر(طلا) =بازرگان!همه فن(fan) حریف!مسِ داغ = مصداق!جاجرود دو تا "ج" داره = دوجداره!خر مگس
صفحه 1 از 1
تبلیغات