سرگرمیطنز،مطالب طنز

طنز،مطالب طنز > صفحه 83

لطیفه های کودکانه (طنز)

لطیفه های کودکانه (طنز)

آکاایران: لطیفه های کودکانه (طنز) آکاایران: کانال سوئز:آموزگاری از یکی از دانش آموزان کلاس خود پرسید:بگو ببینم کانال سوئز در کجاست؟دانش آموز ک
تبلیغات