داستان کوتاه و جالب به نام
یک روز در محفل درس مدرسه ای و در حضور طلبه هایی که برای درس آموختن گرد آمده بودند یکی از دانشمندان به طلبه ها درس حکمت می داد و درباره مساوات و عدالت سخنرانی می کرد و در هنگام سخنرانی برای روشن شدن موضوع از یادآوری داستان و مثالی کمک گرفت و گفت: «می دانید که در قانون اجتماع همه افراد جامعه با هم مساوی و برابر هستند و اندازه و ارزش همه چیز در جای خودش با ارزش دیگران برابر و یکی می باشد و از آنها در جامعه بر مبنای عدالت به طور مساوی استفاده میگردد.»
در میان جمعیت شنونده که به درس استاد گوش می دادند آشپز ساده و بی سواد خود استاد هم حضور داشت و از سخنان حکیمانه دانشمند فرزانه برداشت دگرگونه ای داشت و با خود فکر کرد و گفت: «اینطور که استاد در سخنان خود گفت همه چیزها با هم برابر و مساوی هستند و در نتیجه وزن و اندازه هر چیز باید با هم برابر و یک اندازه باشد.»
استاد آن روز به آشپز گفته بود که برای ناهار آبگوشت بزباش بپزد. آشپز بیچاره که از نظر خودش خواسته بود با دستور حکیم رفتار کرده باشد هریک از مواد آبگوشت را به اندازه مساوی با هم در دیگ ریخت و بار گذاشت وقتی غذا پخته شد آن را در کاسه ای ریخت همراه با نان و سبزی پیش استاد گذاشت.
استاد که چشمش به ظرف آبگوشت افتاد با تعجب به آن نگاه کرد و از آشپز سؤال کرد: «این چه غذایی است که آماده کرده ای؟» آشپز ساده دل در جواب استاد گفت: «همان غذایی است که شما دوست داری و امروز دستور دادی بپزم. آبگوشت بزباش است »
استاد باز هم بیش از پیش حیرت زده بود و از تعجب می خواست چشمانش از حدقه بیرون بزند به آشپز رو کرد و گفت: «ای مرد ناحساب این دیگر چگونه آبگوشتی می‏باشد، آب که ندارد، گوشتش هم خشکیده است، همچون معدن نمک شور است، بوی دل آزار ادویه آن مشام را اذیت می کند، فلفل و سبزی آن خارج از حد و اندازه می باشد. به این غذا نمی توان گفت آبگوشت، مگر اندازه هریک از مواد را از یاد برده ای که چنین غذای نامطبوعی پخته ای؟»
آشپز در جواب حکیم گفت: «خیر، من هرگز دستور پختن آبگوشت را از یاد نبرده ام، من قبلا هر وقت می خواستم غذا بپزم آب را سه برابر گوشت و ادویه و نمک و پیاز و سبزی و فلفل را هم به مقدار کم در دیگ غذا می ریختم اما امروز تصمیم گرفتم بر اساس دستورات و سخنان حکیمانه شما و از روی عدالت غذا را پخته باشم بنابراین از همه مواد لازم به یک اندازه و به طور مساوی در دیگ ریختم.»
حکیم که متوجه اشتباه آشپز خود شده بود به او گفت: «ای مرد نادان من کجا و کی گفتم همه مواد آبگوشت را برابر و به اندازه هم بریز؟!»
آشپز که حکیم را خشمگین یافت در جواب او گفت: «استاد خود شما امروز در سخنرانی‏تان برای طلبه ها بیان کردید که وزن و ارزش هر چیزی به جای خودش با دیگر چیزها برابر و هم اندازه هستند و همواره باید رعایت مساوات و عدالت را کرد. من هم به سخن شما عمل کردم و در انتخاب مواد آبگوشت عدالت و مساوات را رعایت کردم.»
استاد که به برداشت نادرست و نابجای آشپز از سخنانش پی برد به او گفت: «شما با دقت به سخنان من گوش نداده اید وگرنه من در سخنان خودم یک مطلب دیگر را هم یادآوری کردم و گفتم «هر چیزی به جای خودش» ولی هرگز نگفتم که همه چیزها در همه جا باید به اندازه هم و برابر باشد. هدف من نیز این بود که مثلا برای آماده کردن و پختن یک وعده آبگوشت بزباش ارزش یک کاسه آب با ارزش یک سیر سبزی و یا دو مثقال نمک با هم برابر و مساوی می باشد و اگر هر چیز به یک اندازه معلوم در جای خودش به کار برده شود مساوات و عدالت برقرار می شود.»
آشپز متوجه خطای فاحش خود شد و در جواب حکیم گفت: «استاد خطای من را ببخشید، من متوجه این نکته ظریف نشده بودم فقط کلمات «عدالت» و «مساوات» را شنیدم و از طرف دیگر هم شما گفتید ارزش همه چیز با هم برابر است.»
استاد در جواب آشپز ساده خود گفت: «تو را بخشیدم، تو متوجه حقیقت موضوع نشده بودید و آن را به درستی درک نکرده بودید و با فهم ناقص خود آنچه را شنیده بودید به کار بستید و حاصل آن غذایی شد که قابل خوردن نبود. مردم با یاد گرفتن طوطی وار چند کلمه که دانشمند و حکیم نمی شوند اگر چنین بود که همه مردم یک شبه می‏توانستند عالم و دانشمند شوند. من درباره علم حکمت با آنها سخن می گفتم نه درباره هنر آشپزی. بنابراین علم و دانش ناقص تو درباره حکمت و آشپزی نتیجه ای داد که همان غذای بد طعم و بد مزه ای بود که فقط نام آبگوشت را داشت. پس نتیجه می گیریم که تو حقیقت مطلب را درک نکردی و آن را ناقص به کار بستی.
قصه ما بسر رسید آشپز استاد به خونه ش نرسید.داستان کوتاه و خواندنی علم ناتمام!
گردآوری توسط بخش داستانک،داستان کوتاه جالب سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات