در سختی ها چه کسی زنده می ماند؟! / حکایت

آکاایران: در سختی ها چه کسی زنده می ماند؟! / حکایت

آکاایران: دو نفر از اهالى خراسان ، با هم به سفر رفتند، یکى از آنها ضعیف و لاغر اندام بود و هر دو شب ، یکبار غذا مى خورد، دیگرى قوى بود و روزى سه بار غذا مى خورد و به خود می رسید.

از قضاى روزگار در کنار شهرى به اتهام اینکه جاسوسى دشمن می باشند، دستگیر شدند، و هر دو را در خانه اى زندانى کردند تا به سزای اعمال خود برسانند، و در آن زندان را با گل گرفتند و بستند، بعد از دو هفته معلوم شد که جاسوس ‍ نیستند و بى گناهند. در را گشودند، دیدند قوى مرده ، ولى ضعیف زنده مانده است ، مردم در این مورد تعجب نمودند که چرا قوى مرده است ؟!

طبیب فرزانه اى در این باره به آنها گفت : اگر ضعیف مى مرد باعث تعجب بود، زیرا مرگ قوى از این رو بود که پرخور بود، و در این چهارده روز، طاقت بى غذایى نیاورد و مرد، ولى آن ضعیف کم خور بود، مطابق عادت خود صبر کرد و سلامت ماند.

تهیه و گردآوری : گروه سرگرمی پرداد /

.

منبع :

گردآوری توسط بخش داستانک،داستان کوتاه جالب سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات